Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Det er godt at samarbejde med et revisionshus, der matcher os i størrelse, så vi får den rette prioritering af de opgaver, vi har, og ikke forsvinder i et stort revisionsfirma. ...

CONFIGIT

”Vi har deres fulde opmærksomhed, der er tæt partnerinvolvering, og de har et indgående kendskab til vores virksomhed”

Jaguar. Vestas. Philips. Danfoss… Det vrimler med store, globale virksomheder på Configits kundeliste, og med god grund. Configit udvikler nemlig avancerede softwareløsninger til fremstillingsvirksomheder, der har brug for at kunne konfigurere komplekse produkter og services i alle led af forretningen.

Siden 2012 har inforevision været revisor og rådgiver for virksomheden og er bl.a. ansvarlig for at planlægge og koordinere revisionen med Configits udenlandske enheder.

“Configit har netop åbnet afdelinger i Sverige og i Schweiz, og begge steder fik vi kontakt til lokale revisionshuse via inforevisions internationale netværk, UHY.”
CFO i Configit, Anders Tang Christensen

Etablering af en økonomiafdeling

CFO Anders Tang Christiansen kom til Configit i 2016, hvor han straks gik i gang med at professionalisere virksomhedens regnskabs- og finansfunktion. Der var ansat medarbejdere til almindelige bogholderi- og regnskabsopgaver, men der var behov for en reel økonomiafdeling, som kunne understøtte virksomhedens globale vækst og ekspansion.

”Vi skulle opbygge en helt ny økonomiafdeling samtidig med, at vi skulle vækste. Det var en stor opgave, men den lykkedes, og inforevision hjalp os bl.a. med at etablere alle de processer for regnskab, afstemninger, rapportering m.v., der skal til for at få en virksomhed som vores til at fungere. Med deres hjælp fik vi skabt et godt og effektivt informationsgrundlag for resten af huset”, siger Anders Tang Christensen.

Configit bruger inforevision på flere områder

I dag tæller Configits økonomiafdeling seks medarbejdere, hvoraf en sidder i Tyskland og en i England. De sidste fire har base i hovedkvarteret i København, hvor de styrer regnskaberne for Danmark, Tyskland, England, Sverige, Schweiz og USA, som er de juridiske enheder i Configit.

Udover at sikre en konsolideret revision og koordinere revisionsprocessen med Configits udenlandske enheder bistår inforevision med specialviden og kompetencer, når Configit har behov for det. inforevision træder også til i perioder med spidsbelastninger.

”Vi har i perioder lånt medarbejdere fra inforevision. Blandt andet da vi skulle skifte økonomisystem fra C5 til et nyt ERP-system var det godt at kunne trække på den ekstra hjælp. Vi har også brugt inforevision i forbindelse med skattespørgsmål både i Danmark og i de andre lande, vi har etableret os i. Configit har netop åbnet afdelinger i Sverige og i Schweiz, og begge steder fik vi kontakt til lokale revisionshuse via inforevisions internationale netværk, UHY”, siger Anders Tang Christensen.

”Vi ønskede at afslutte regnskabet tidligt på året – en såkaldt hard close. Det fik inforevision koordineret med de andre lande.”
CFO i Configit, Anders Tang Christensen

Koordinering af revisionen på tværs af lande

Det stod klart at én revisionspartner og rådgiver på de alle udenlandske aktiviteter var effektivt.

”Det letter koordineringen af regnskabsafslutning og rapportering på tværs af lande, og det styrker samarbejdet, at revisorerne i Danmark taler det samme sprog som deres kollegaer i fx Schweiz”, siger Anders Tang Christensen.

Som et konkret eksempel på, hvad den faglige koordinering på tværs af juridiske enheder betyder, peger Anders Tang Christensen på Configits seneste regnskab.

”Vi ønskede at afslutte regnskabet tidligt på året – en såkaldt hard close. Det fik inforevision koordineret med de andre lande, også selvom de i fx Tyskland først plejer af afslutte regnskaberne sent på året”, siger Anders Tang Christensen.

Kenny Madsen, der er statsautoriseret revisor og partner i inforevision, er glad for at kunne hjælpe Configit med hurtig og effektiv rapportering.

“Med en hard close får CFO og bestyrelse meget tidligt et klart billede af, hvordan regnskabet kommer til at se ud. Det giver overblik over den finansielle situation og skaber et solidt grundlag at træffe beslutninger på,” siger Kenny Madsen.

inforevision er velfunderet og har de ekspertiser og kompetencer, vi har brug for – bl.a. qua deres internationale netværk i UHY – og de har fingeren på pulsen i forhold til de regnskabsmæssige strømninger.”
CFO i Configit, Anders Tang Christensen

Matcher hinanden i størrelse

Kenny Madsen og Anders Tang Christensen holder møder efter behov, hvor de sparrer om alt fra konsolidering til de nyeste regnskabsstandarder. Gennem årene er der opbygget et godt samarbejde baseret på tillid, professionalisme og indsigt. Derudover fremhæver Anders Tang Christensen inforevisions størrelse.

”Det er godt at samarbejde med et revisionshus, der matcher os i størrelse, så vi får den rette prioritering af de opgaver, vi har, og ikke forsvinder i et stort revisionsfirma. inforevision er velfunderet og har de ekspertiser og kompetencer, vi har brug for – bl.a. qua deres internationale netværk i UHY – og de har fingeren på pulsen i forhold til de regnskabsmæssige strømninger. Vi har deres fulde opmærksomhed, der er tæt partnerinvolvering, og de har et indgående kendskab til vores virksomhed. I inforevision har de også en håndfast og jordnær tilgang til tingene. Det passer rigtigt fint til os”, siger Anders Tang Christensen.

Kort & godt

ConfigitConfigit er grundlagt i 2000 af CEO Henrik Reif Andersen og CTO Henrik Hulgaard, der begge har en videnskabelig baggrund fra Århus Universitet. Hovedkontor i København og afdelinger i USA, Tyskland, England, Schweiz og Sverige.

Ejer: Siden 2016 har kapitalfonden Polaris haft en ejerandel på 50%.

Kunder: Bl.a. ABB, New Holland, Danfoss, Grundfos, Electrolux, Jaguar, Volvo, Vestas, Philips og Oticon.

Medarbejdere: Cirka 210 ansatte (november 2018).

Omsætning/indtjening: Bruttoavance på koncernniveau på 117 mio. kroner i 2017 mod 79 mio. kroner året før. Egenkapitalen er på over 25 mio. kroner.

www.configit.com