Du kan få nedsat acontoskatten, hvis du forventer en lavere indtjening i selskabet i 2020 end ...
20. marts 2020

Aconto selskabsskat for første halvår 2020

Fristen for indbetaling af selskabers acontoskat for første halvår er 20. marts 2020. 

Vær opmærksom på, at du kan få nedsat acontoskatten, hvis du forventer en lavere indtjening i selskabet i 2020 end forudsat.

Nedsættelsen sker via indberetning i TastSelv Erhverv, og det skal gøres senest den 20. marts 2020, som er sidste rettidige betalingsfrist.

For meget indbetalt selskabsskat kan søges retur

Det er muligt at ansøge om for meget indbetalt selskabsskat retur fra Skattestyrelsen, men det kræver at selskabet kan påvise eller sandsynliggøre, at skatten for hele indkomståret 2020 bliver væsentlig mindre end den indbetalte acontoskat.

Sådan indbetales acontoskat

Husk, at en frivillig indbetaling skal oprettes via TastSelv Erhverv, inden indbetalingen foretages. Ellers returnerer SKAT indbetalingen. Sådan sker Indbetalinger:

  • Log på TastSelv Erhverv
  • Klik på Skat i menuen
  • Klik på Selskabsskat i menuen
  • Klik på Acontoskat
  • Klik på Indberet/ændr ud for den rate, du ønsker at ændre
  • Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i acontoskat
  • Betal derefter over skattekontoen via betalingslinjen, som findes i oversigten under Acontoskat

Mere information

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Bo Sponholtz
Statsautoriseret revisor
T 3953 5033
bsp@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 3953 5047
jpe@inforevision.dk