Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Regeringens lovforslag om registrerings- og brændstofafgifterne skal bl.a. fremme sikre, ...
22. oktober 2017

Regeringens lovforslag om registrerings- og brændstofafgifterne skal bl.a. fremme sikre, miljøvenlige og energieffektive køretøjer.

I lovforslaget foreslår regeringen at nedsætte registreringsafgiftens lave sats fra 105% til 85%. Samtidig skal skala-knækket forhøjes fra de nuværende 106.600 kr. til 185.000 kr. (2017-niveau), og registreringsafgiften på motorcykler og campingbiler nedsættes.

Også de nuværende fradrag for sikkerhedsudstyr skal ændres. Det skal ikke længere være muligt at få fradrag for ABS og ESC, som i forvejen er lovpligtigt udstyr. I stedet forhøjes fradraget for antallet af selealarmer og 5 stjerner på basis af Euro NCAP, fordi det tilskynder folk til at vælge biler med gode sikkerhedsegenskaber.

Højere grænser for brændstoføkonomi

I lovforslaget foreslår regeringen også, at de nuværende grænser for god eller dårlig brændstoføkonomi forhøjes for både benzin- og dieselbiler, og at tillægget i afgiften forhøjes fra de nuværende 1.000 kr. til 6.000 kr.

Formålet er fortsat at give et betydeligt incitament til at vælge mere energieffektive og dermed mere miljøvenlige biler. Det foreslås samtidig, at veteranbiler friholdes fra de foreslåede ændringer vedrørende energieffektivitet.

En mere tidssvarende grøn ejerafgift

Det bliver også foreslået, at skalaen for den grønne ejerafgift udvides, og at afgiften for personbiler samtidig forhøjes. Ændringerne skal sikre, at den grønne ejerafgift er tidssvarende og fortsat er et incitament til at vælge mere energieffektive biler.

Lovforslaget omfatter derimod ikke en forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften for varebiler. Det skal sikre, at den samlede gennemsnitlige afgiftsbelastning for varebiler ikke stiger som følge af de foreslåede omlægninger.

Højere reparationsgrænse

Den såkaldte reparationsgrænse skal forhøjes gradvist fra de nuværende 65% i dag til 70% i 2019 og til 75% i 2020 og fremover. I lovforslaget er det vurderingen, at det vil tilgodese autoværksteder, reservedelsproducenter og -forhandlere m.fl., fordi færre biler vil blive skrottet og flere i stedet vil blive repareret.

Strammere regler for leasingbiler

Endelig indeholder lovforslaget en række stramninger for leasingkøretøjer m.v. Det skal forhindre, at nogle leasingbiler i praksis kører rundt på de danske veje og i længere perioder kun betaler en meget lille eller slet ingen afgift.

I den forbindelse foreslår regeringen at indføre en ordning med standardformularer, som skal erstatte den gældende ordning med forhåndsgodkendelse af kontrakter, som er administrativt tung – både for virksomhederne og for SKAT.

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at forudse, hvilken indflydelse stramningerne vil få for leasingbranchen, særligt når det gælder leasingkontrakter, der er baseret på flexleasede biler.

Lovforslaget skal træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T 39 53 50 05
MIC@inforevision.dk