Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Ved bl.a. at øge de skattemæssige afskrivninger på småaktiver og driftsmidler, der er erhvervet ...
18. januar 2021

Afskrivninger med tilbagevirkende kraft

En politisk aftale skal fremme den grønne omstilling. Det sker bl.a. med øgede skattemæssige afskrivninger på småaktiver og driftsmidler, der er erhvervet fra 23. november 2020 eller senere.

Regeringen har indgået en aftale om en grøn skattereform med en række af Folketingets partier. Aftalen skal bl.a. øge danske virksomheders muligheder for at investere i grøn teknologi, og den betyder bl.a., at de skattemæssige afskrivninger bliver forbedret på 3 områder, og at ændringerne implementeres med tilbagevirkende kraft.

Ændringerne handler om:

  • Permanent forhøjelse af straksfradraget for småaktiver
  • Forhøjelse af fradrag for forskning- og udviklingsudgifter
  • Midlertidig forhøjelse af afskrivninger på driftsmidler 

1. Permanent forhøjelse af straksfradraget for småaktiver

Grænsen for selvstændigt erhvervsdrivende og selskabers muligheder for at straksfradrage udgifter til køb af småaktiver (også kaldet erhvervsmæssige driftsmidler) bliver forhøjet permanent fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020-niveau).

Beløbet pristalsreguleres årligt, og grænsen for 2021 forventes at udgøre ca. 30.600 kr.

Forhøjelsen vil gælde for småaktiver, der erhverves den 23. november 2020 eller senere.

2. Forhøjelse af fradrag til 130% for forsknings- og udviklingsudgifter

Forsknings- og udviklingsudgifter er forhøjet, så der kan fratrækkes 130% af udgifterne for 2020 og 2021. I aftalen foreslås det, at forhøjelsen også skal gælde for indkomståret 2022.

Læs mere om forsknings- og udviklingsudgifter i vores artikel her.

3. Midlertidig forhøjelse af afskrivninger på driftsmidler

I et midlertidigt investeringsvindue forhøjes afskrivningsgrundlaget med 16% for nyindkøbte driftsmidler (dvs. maskiner og inventar). Selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber kan altså afskrive på 116% af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler, som er købt i perioden 23. november 2020 – 31. december 2022.

Afskrivningerne skal foretages på en særskilt saldo og kan afskrives med op til 25% i lighed med den almindelige driftsmiddelsaldo.

Det er en betingelse, at driftsmidlet udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, og for at understøtte den grønne omstilling omfatter muligheden for forhøjet afskrivning ikke:

  • Maskiner, der drives af fossile brændsler, så som kul, koks, petrokoks, naturgas, flydende petroleumsgas og fossile olieprodukter
  • Personbiler (men dog alle vare- og lastvogne)
  • Investeringer i skibe

Investeringer, der bliver straksafskrevet – fx. småaktiver og software – er ikke omfattet af et øget afskrivningsgrundlag. I anskaffelsesåret skal man derfor træffe et valg: Skal der straksafskrives? Eller skal der afskrives på 116 % på en særkilt saldo?

Hvis de aktiver, der er købt i investeringsvinduet, bliver solgt igen, forhøjes salgssummen tilsvarende med 16%. Det gælder dog kun for salg frem til udgangen af indkomståret 2026. Fra og med indkomståret 2027 lægges de to driftsmiddelsaldi sammen igen.

Mere information

På nuværende tidspunkt er lovforslaget i høring. Det forventes vedtaget i løbet af foråret.

Se Finansministeriets pressemeddelelse og aftaleteksten om den grønne skattereform her.

Hvis du ønsker rådgivning om skattemæssige afskrivninger, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk