Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Fra januar 2019 til 31. august 2020 gælder en række overgangsregler, der skal gøre skiftet fra ...
21. marts 2019

Bliv klar til den nye ferielov

Det er tid til at beslutte, hvordan din virksomhed vil håndtere overgangen til den nye ferielov, der træder i kraft næste år. Vi giver dig en liste med 8 af de vigtigste overvejelser.

Den nye ferielov ændrer væsentligt på perioderne for optjening og afholdelse af ferie, og selvom den først er fuldt implementeret 1. september 2020, gælder der allerede nu en række overgangsregler. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne sætter sig ind i de nye regler og tager stilling til, hvordan de ønsker at tilpasse fx ansættelseskontrakter, lønsystem og procedurer.

Samtidig optjening og afholdelse af ferie

Formålet med den nye ferielov er at gøre ferieoptjeningsperioden og ferieafholdelsesperioden stort set samtidige i forhold til nu, hvor perioderne ligger meget forskudt.

Fra 2020 vil optjeningsperioden derfor løbe fra 1. september til 31. august, og ferieafholdelsesperioden vil løbe fra 1. september til 31. december det efterfølgende år; det vil sige i alt 16 måneder.

Feriepenge skal indefryses

Når den nye ordning træder i kraft, vil lønmodtagerne altså have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt, og samtidig påbegynder de optjening af ferie, der løbende kan afholdes. For at undgå ”dobbeltferie” i dette år, er der vedtaget en overgangsordning. Den betyder, at ferie, der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, indefryses og først udbetales, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Dermed opretholdes lønmodtagernes nuværende feriemønster, og de bevarer retten til den optjente ferie.

Læs mere om indefrysning af feriepenge.

8 vigtige overvejelser: Hvad betyder ferieloven for din virksomhed?

Fra januar 2019 til 31. august 2020 gælder en række overgangsregler, der skal gøre skiftet fra den nuværende til den nye ferielov så glidende som mulig for både arbejdsgivere og lønmodtagere. Derfor er det også i denne periode, at man som virksomhed skal træffe nogle beslutninger. Her kommer 8 af de væsentligste overvejelser i kort form:

  1. Ansættelseskontrakter: Gennemgang og tilretning af ansættelseskontrakter, herunder stillingtagen til den 6. ferieuge (feriefridage, omsorgsdage o.l.). Den nye ferielov omfatter kun de lovpligtige 5 uger, så hvis jeres medarbejdere har en 6. ferieuge, skal kontrakterne tilpasses. I skal bland andet tage stilling til optjening, afholdelse, varsling af bortfald m.v.
  2. Opgørelse af feriedage: For hver medarbejder skal I løbende opgøre optjente og afviklede feriedage, herunder registrering af afholdte feriedage ved lønindberetning. Måske giver det anledning til at ændre jeres månedlige lønrutiner?
  3. Aftaler om optjent ferie i 2019: I perioden 1. januar 2019 – 30. september 2019 optjener hver lønmodtager 16,67 feriedage til afholdelse i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020. Virksomhed og lønmodtager skal aftale, om der skal overføres eventuel tidligere optjent ferie til afholdelse i denne periode.
  4. Udbetaling af ferietillæg: Hvordan skal de fremtidige procedurer for udbetaling af ferietillægget være hos jer?  Hvornår skal jeres ferietillæg udbetales? Skal det ske samtidig med afholdelse af ferie eller i to portioner?
  5. Opgørelse og indberetning af ferie optjent i overgangsperioden: Med den nye ferielov skal ferie, der er optjent i overgangsperioden 1. september 2019 – 31. august 2020, opgøres og indefryses, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Som minimum skal virksomheden opgøre og indberette den optjente ferie til ”Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler”. Opgørelse og indberetning skal ske for hver enkelt medarbejder.
  6. Indbetaling af indefrosne feriepenge: Som virksomhed skal I tage stilling til, om I vil indbetale de indefrosne feriepenge til fonden i 2021, eller om I vil vente, til medarbejderne forlader arbejdsmarkedet. Hvad betyder det for jeres likviditet? Hvad koster det at beholde pengene?
  7. Bekræftelse til fonden: Senest 31. august hvert år skal virksomheden bekræfte eventuelle ikke indbetalte feriemidler overfor fonden.
  8. Årlige aftaler om overførsel af ferie: Senest 31. december hvert år skal virksomheden og lønmodtageren aftale eventuel overførsel af ferie til afholdelse i den efterfølgende periode.  Den nye ferieafholdelsesperiode er på 16 måneder. Ferie, der fx er optjent i perioden 1. september 2020 – 31. august 2021, kan altså afholdes frem til og med 31. december 2021.

De 8 punkter til overvejelse er udelukkende et udsnit af de ændringer og konsekvenser, den nye ferielov medfører. Afhængig af virksomhedstype kan der også være særregler for eksempelvis timelønsansatte, elever og lærlinge.

Mere information

Hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning om, hvad den nye ferielov betyder for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os. Du kan læse mere om ferieloven her.

Vibeke Düring Reyes Jensen
Partner, statsautoriseret revisor
M: 21 71 99 80
vd@inforevision.dk