Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Regnskabet fra corona-krisen skal gøres op, og du skal indsende dokumentation for den ...
30. september 2021

Covid-19: Bliv klar til slutafregning

Regnskabet fra corona-krisen skal gøres op, og du skal indsende dokumentation for den kompensation, du har fået udbetalt. Fristen for indberetning var 30. september 2021, og hvis du ikke har fået det gjort, får du automatisk et brev i din digitale postkasse om, at slutafregningen skal ske inden for 30 dage efter fristen. Ved særlige omstændigheder er det muligt at anmode om yderligere 30 dage. Her er, hvad du skal gøre klar.

Du har allerede fået besked i din digitale postkasse om, hvornår det er tid til at indberette, hvilke oplysninger du skal indsende, og hvordan det foregår.

Når Erhvervsstyrelsen har gennemgået din dokumentation, får du en slutafregning.

Du skal ikke betale renter af for meget udbetalt kompensation i den tid, der går mellem udbetaling og et eventuelt tilbagebetalingskrav, men der kan løbe renter på, hvis du ikke betaler tilbage til tiden.

Fristen for indberetning var 30. september 2021, og hvis du ikke har fået det gjort, får du automatisk et brev i din digitale postkasse om, at slutafregningen skal ske inden for 30 dage efter fristen.

Hvis du heller ikke har mulighed for at overholde den frist, kan du anmode om yderligere 30 dage. 

P.t. kan du indsende slutafregning for disse perioder:

Kompensationsordning Ansøgningsperiode Frist for slutafregning
Lønkompensation 9. marts til og med 29. august 2020 30. september 2021
Faste omkostninger 9. marts til og med 8. juni eller 8. juli 2020 30. september 2021
Tabt omsætning 9. marts 2020 til og med den 31. august 2020 30. september 2021

Slutafregning for lønkompensation

Dette skal du have klar til slutafregningen

 • Overblik over, hvor mange ansatte, du har hjemsendt, og hvornår de har haft første og sidste dag som hjemsendte. Husk at tage højde for de dage, du evt. har genindkaldt de hjemsendte ansatte på arbejde.
 • Find relevant dokumentation frem. Det kan fx være bogførte lønsedler og ansættelseskontrakter for hjemsendte ansatte. Dette skal bruges til at opgøre den faktiske løn pr. måned og beskæftigelsesgrad i timer pr. uge for hver kompenserende ansat i perioden, de har været hjemsendt.
 • Har din virksomhed en faglig repræsentant, så tal med vedkommende inden slutafregning.

Revisorbistand fra en uafhængig, godkendt revisor

I forbindelse med slutafregningen kan Erhvervsstyrelsen kræve, at en uafhængig, godkendt revisor skal påtegne dokumentationen fra din virksomhed. I så fald vil det fremgå af det brev, Erhvervsstyrelsen har sendt.

Hvis din virksomhed fx har haft forbud mod at holde åbent i en periode og er blevet kompenseret for det, skal en uafhængig, godkendt revisor dokumentere, at du ikke har haft omsætning i form af salg af varer og tjenesteydelser i den pågældende periode.

Læs mere om slutafregning for lønkompensation på virk.dk

Slutafregning for kompensation for faste omkostninger

Sådan kan du forberede slutafregningen

Få overblik over:

 • Perioden, hvor du havde forbud mod at holde åben
 • Omsætning i den periode, du har fået kompensation
 • Resultat i den periode, du har fået kompensation
 • Virksomhedens faste omkostninger

Til slutafregningen skal du indsende dokumentation for fx:

 • Råbalance for virksomhedens omsætning, der er datoafgrænset til den valgte kompensationsperiode.
 • Råbalance for virksomhedens resultat for kompensationsperioden, hvis virksomheden havde underskud i 2019.

Du kan dokumentere dine faste omkostninger i perioden ved hjælp af fx:

 • Råbalancen for virksomhedens faktiske omkostninger, der er datoafgrænset til den valgte kompensationsperiode
 • Kontospecifikationer for din virksomheds omkostninger, så det er tydeligt, at omkostningerne er bogført
 • Tydelig markering af eventuelle korrektioner mellem det bogførte beløb til de realiserede beløb
 • Henvisning til interne bilagsnumre for alle omkostninger
 • Relevante bilag som fx fakturaer, kontrakter og anlægskartotek mv. som du skal kunne indberette, hvis Erhvervsstyrelsen anmoder om det.

Husk at få ekstra omkostninger med i slutafregningen

Erhvervsstyrelsen har løbende tilføjet omkostninger og bidraget med fortolkninger af, hvilke omkostninger der kan regnes med som faste omkostninger. Derfor kan der sagtens være yderligere omkostninger, som skal tages med i slutafregningen.

Der kan desværre også være omkostninger, som du har modtaget kompensation for, men som Erhvervsstyrelsens senere fortolkninger ikke kan medtages.

Læs mere om slutafregning for kompensation for faste omkostninger på virk.dk 

Slutafregning for kompensation for tabt omsætning – selvstændige

Du skal indsende dokumentation for virksomhedens realiserede omsætning i kompensationsperioden. Det kan fx være udtræk fra et regnskabsprogram, momsafregning eller kontoudtog for kompensationsperioden.

Sådan kan du forberede slutafregningen

 • Få overblik over, hvad din virksomheds realiserede omsætning i kompensationsperioden har været.
 • Gør relevant dokumentation klar.

Læs mere om slutafregning for selvstændige på virk.dk 

Kan vi hjælpe dig?

Hvis du søger bistand i forhold til ansøgning om fx kompensationsordninger, slutafregninger eller revisorerklæringer, er du velkommen til at kontakte os. Lad os tale om, hvad der giver mest mening og størst værdi for dig og din virksomhed.

Send en mail til info@inforevision.dk eller ring til os på telefon 39 53 50 00.