Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


De brede hjælpepakker suppleres med nye tiltag for selvstændige, virksomheder og lønmodtagere. ...
15. februar 2021

Covid-19: Nye tiltag skal afbøde forlængede restriktioner

De brede hjælpepakker suppleres med nye tiltag for selvstændige, virksomheder og lønmodtagere. Se aftalens hovedpunkter her.

Aftalen er indgået mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier den 9. februar 2021. Her er det også besluttet, at hvis restriktionerne forlænges til efter februar 2021, vil hjælpepakkerne og de målrettede puljer til erhvervs- og kulturaktiviteter også blive forlænget til den 30. april 2021.

Her er hovedpunkterne i aftalen. Du kan se hele aftaleteksten på Erhvervsministeriets hjemmeside

Nye tiltag rettet mod selvstændige mv.:

 • Loftet for selvstændige forhøjes fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kr. om måneden for selvstændige uden ansatte. For at modtage den forhøjede kompensationssats er det et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.
 • Kravet for, hvor stor en omsætning man skal have for at få adgang til kompensation fra selvstændigordningen, sænkes fra 10.000 kr. om måneden til 8.000 kr. om måneden. Kravet for indkomst sænkes tilsvarende i kompensationsordningerne for freelancere og kombinatører samt i den midlertidige kunststøtteordning.
 • Begge ændringer sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020, og det vil være muligt for selvstændige, der allerede har søgt ordningerne, at søge igen. Der tages forbehold for, at ændringerne kræver statsstøttegodkendelse.

Nye tiltag rettet mod virksomheder:

 • Der sættes 175 mio. kr. af til forenkling af ansøgningsprocessen og forbedringer af kompensationsordningen for faste omkostninger.
 • Fristen for, hvornår bindende aftaler om f.eks. markedsføring skal være indgået, for at man er berettiget til kompensation for faste omkostninger, flyttes fra den 9. marts 2020 til den 9. december 2020.
 • Leverandører til offentlige arrangementer med mindst 50 deltagere får adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger.
 • Virksomheder, der oplever en nedgang i omsætningen pga. Udenrigsministeriets rejsevejledning, men som ikke er medlem af en godkendt rejsegarantiordning, får adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger.
 • Garanti- og låneordninger i Vækstfonden og EKF forlænges til og med april 2021.
 • Garantiordningen i Rejsegarantifonden forlænges til og med den 30. april 2021.
 • Der oprettes en pulje på 35 mio. kr. til at kompensere de virksomheder, der har sæsonbetonede, letfordærvelige varer med en udløbsdato på over en måned. Det gælder f.eks. juleøl. Der vil være et loft på 200.000 kr. pr. virksomhed.

Nye tiltag rettet mod lønmodtagere:

 • Den midlertidige ret til sygedagpenge forlænges med to måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 2021.
 • Suspensionen af 225-timers reglen forlænges tilsvarende med to måneder til og med 30. april 2021.
 • Suspensionen af dagpengeforbruget forlænges til og med april 2021.
 • Forlængelse af ret til uddannelse med 110 % dagpenge 

Desuden videreføres aktivitetspuljer, biografpulje, museumspulje, pulje til folkehøjskoler mv. samt foreningspuljen, og der afsættes yderligere 50 mio. kr. til foreningspuljen. Endelig forlænges den udvidede SU-lånemulighed.

Mere information

Hvis du ønsker rådgivning og bistand, er du velkommen til at kontakte os i inforevision. Se også mere på vores side Covid 19: Hjælp til virksomheder og selvstændige

E: info@inforevision.dk
T: 39 53 50 00