Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Revisorerklæringer er ikke et blåt stempel, vi uddeler på samlebånd, siger Vibeke Düring Reyes ...
19. maj 2020

”Både myndighed og virksomhed skal kunne stole på vores erklæringer”

Revisorerklæringer er ikke et blåt stempel, vi uddeler på samlebånd, siger Vibeke Düring Reyes Jensen, der er partner og kvalitetsansvarlig i revisions- og konsulenthuset inforevision.

Når du søger kompensation for virksomhedens faste omkostninger under Covid-19, skal du få en uafhængig, godkendt revisor til at vedlægge en erklæring om, at oplysningerne i ansøgningen er uden væsentlige fejl. Det er et krav fra statens side, som samtidig har skærpet straffen for misbrug af ordningerne markant.

Helt konkret skal revisor skrive under på – og med høj grad af sikkerhed – at opgørelsen af de realiserede faste omkostninger som helhed er uden væsentlig fejlinformation, og det kræver, at revisor rent faktisk sætter sig ind i hver enkelt virksomhed og dens økonomi.

Hver enkelt erklæring kræver kritisk og systematisk arbejde

”Både virksomhed og myndighed skal kunne stole på vores erklæringer, og det er ikke et blåt stempel, vi uddeler på samlebånd. Selvom nogle virksomheder udadtil minder om hinanden, kan der være store forskelle på dem, og der er ingen genveje. Som professionelle arbejder vi systematisk og kritisk med hver enkelt erklæring,” siger statsautoriseret revisor Vibeke Düring Reyes Jensen, der er partner og kvalitetsansvarlig i revisions- og konsulenthuset inforevision.

Staten dækker 80 % af udgiften

Prisen på en revisorerklæring varierer fra sag til sag og afhænger bl.a. af:

  • Branche, virksomhedsstørrelse og -kompleksitet
  • Virksomhedens regnskabsaflæggelse, forretningsgange og interne kontroller
  • Om man i forvejen samarbejder med en revisor, der kender virksomheden

Hvis ansøgningen om kompensation for virksomhedens faste udgifter udløser kompensation, dækker staten 80 % af udgiften til revisor – dog højst 16.000 kroner ekskl. moms.

Revisor sikrer også, at du får det hele med

”Jeg forstår godt, at en revisorregning ikke lige er, hvad små virksomheder har brug for i en krisetid, men det er altså en forudsætning i loven for at kunne få kompensation. Anvendelsen af en revisor skal sikre, at de indsendte ansøgninger indeholder de faktiske omkostninger, og det kan jo gå begge veje. I inforevision oplever vi i høj grad, at vores kunder får glæde af vores kompetencer i øjeblikket. Vi forsøger at løse opgaven til så fair en pris som muligt, og staten giver så derudover en hjælpende hånd ved at dække hovedparten af udgiften, når ansøgningen er godkendt,” siger Vibeke Düring Reyes Jensen.

Yderligere oplysninger

Her på hjemmesiden kan du læse mere betingelserne for at opnå kompensation for virksomhedens faste omkostninger i forbindelse med Covid-19. 

Vibeke Düring Reyes Jensen
Partner, statsautoriseret revisor
Mobil: 21 71 99 80
Mail: vd@inforevision.dk