Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Fra 1. januar 2017 har SKAT ophævet ordningen om momsfri portoudlæg for e-handelsvirksomheder. Nu ...
18. januar 2017

Fra 1. januar 2017 har SKAT ophævet ordningen om momsfri portoudlæg for e-handelsvirksomheder. Nu skal de betale moms af standard forsendelses- og ekspeditionsgebyrer for levering af pakker. Dermed er det blevet lidt dyrere for forbrugerne og for ikke-momspligtige virksomheder at handle på nettet, hvis varerne leveres af PostNord Danmark.

I mere end to årtier har postordrevirksomheder kunnet anvende momslovens regler om udlæg for postvæsenets pakkeporto. I praksis har det betydet, at e-handelsvirksomheder helt eller delvist har kunnet dække deres udgifter til porto og interne forsendelser ved at lægge et eller flere standardgebyrer på fakturaen til kunder.

Disse portoudgifter/ekspeditionsgebyrer har været behandlet som momsfrie udlæg for kunderne og har derfor ikke været en del af den momspligtige omsætning, men har i stedet skullet føres på en særskilt udlægskonto i balancen.

Reglerne pr. 1. januar 2017

Med ophævelsen af reglerne om de momsfri portoudlæg fra 1. januar 2017 skal e-handelsvirksomhederne opkræve moms, når de skriver standardgebyrer for udgifter til porto m.v. på fakturaen. Det vil forøge kundernes pris med 25 pct. af standardgebyrerne.

Vær opmærksom på, at de almindelige udlægsregler ikke bliver påvirket af denne ophævelse af særreglerne for e-handelsvirksomheder.

Betingelser for udlæg

Udlæg er beløb, som en sælger modtager fra køber som godtgørelse af omkostninger, som sælger har afholdt i købers navn og for dennes regning. Udlæg skal ikke medregnes til momsgrundlaget, og nærlæser man betingelserne, kan man hurtigt konstatere, at reglerne kun kan bruges i begrænset omfang.

3 betingelser for momsfrit portoudlæg:

  • Udgiften til det, der lægges ud for, skal afholdes i den endelige kundes navn
  • Udgiften skal afholdes for den endelige kundes regning
  • Virksomheden skal registrere denne type udlæg på en særlig konto og skal kunne redegøre for de enkelte køb

Bemærk, at originalbilagene skal medsendes til den endelige kunde.

Automobilforhandlere, ejendomsmæglere og advokater m.fl. vil således fortsat kunne anvende de almindelige udlægsregler.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T 39 53 50 05
MIC@inforevision.dk