Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Snart skal den personlige selvangivelse for 2017 indberettes. Her er et lille overblik over ...
4. februar 2018

En lynintro til din selvangivelse for 2017

Snart skal den personlige selvangivelse for 2017 indberettes. Her er et lille overblik over tidsforløbet og de forhold, du normalt skal være opmærksom på.

I øjeblikket indsamler SKAT oplysninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter m.fl., og mange af oplysningerne kan allerede nu ses i din skattemappe/TastSelv. Her kan du se tidsforløbet for selvangivelsen:

 • Fra 12. marts 2018:
  De personer, som ikke har en udvidet selvangivelse, kan se den (foreløbige) årsopgørelse og foretage eventuelle rettelser.
 • Fra 12. marts 2018:
  Den udvidede selvangivelse kan også indberettes.
 • Fra 10. april 2018:
  Eventuel overskydende skat under 100.000 kr. kan indsættes på din nemkonto. Overskydende skat på over 100.000 kr. bliver kontrolleret af SKAT, inden den udbetales.
 • Senest 1. juli 2018:
  Indberetning af den udvidede selvangivelse.

Indberetning af håndværkerfradrag

SKATs system til indberetning af håndværker-/servicefradrag for 2017 er åbent, og du kan med fordel indberette fradraget allerede nu, så det kommer med i den første årsopgørelse fra SKAT.

Rentesatser for betaling af restskat 2017

 • 1. januar 2018 til 2. juli 2018:
  Renten er 1,7 % p.a. (dag til dag rente)
 • Fra den 3. juli 2018:
  Du skal betale et tillæg på 3,7 %
EKSEMPEL på renten, hvis du betaler, når årsopgørelsen kan ses i skattemappen medio marts 2018
Restskat: Rente ved betaling medio marts 2018: Rentetillæg 3. juli 2018:
100.000 kr. ca. 350 kr. 3.700 kr.

 

 

Indberetning af fradrag for underholdsbidrag/børnebidrag og private renteudgifter

For at få fradrag for underholdsbidrag og private renteudgifter skal man opgive identifikationsoplysninger på modtageren. Oplysningerne kan ikke skrives direkte i fradragsfeltet, men skal opgives i indberetningsmodulet ved siden af den pågældende rubrik i selvangivelsen.

Befordringsfradrag

Befordringsfradraget er ofte et af de fradrag, folk glemmer på deres selvangivelse. Du kan få befordringsfradrag, hvis du har mere end 12 km til arbejde. Transportmidlet og udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle, men transporten må ikke være betalt af din arbejdsgiver, eksempelvis hvis du har firmabil.

Transport pr. dag: Fradrag pr. km pr. dag for 2017:
0-24 km (intet fradrag)
25-120 km 1,93 kr.
Over 120 km 0,97 kr. (1,93 kr. i udkantskommuner) 

 

 

 

Rejsefradrag

Hvis du rejser med dit arbejde, har du måske krav på et fradrag på din selvangivelse. Din arbejdsgiver kan vælge at dække dine rejseudgifter til kost, logi og småfornødenheder som udlæg efter regning, når du rejser i forbindelse med dit arbejde. Derudover er det muligt at få en særlig godtgørelse/et fradrag på 25 %.

Din arbejdsgiver kan udbetale op til 25 % af standardsatsen for kost til dækning af småfornødenheder, som for eksempel en kop kaffe eller en avis. De 25 % af satsen svarer til 121,75 kr. pr. døgn i 2017. Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler de 121,75 kr. pr. døgn, kan du i stedet foretage et fradrag på selvangivelsen.

Det er et krav, at rejsen varer mindst 24 timer, og at du ikke har mulighed for at overnatte hjemme.

Glemte fradrag for tidligere år

Hvis du sidder med selvangivelsen og opdager, at du har glemt et fradrag i et tidligere år, har du mulighed for at ændre selvangivelsen/årsopgørelsen frem til og med den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Frem til 1. maj 2018 kan du altså søge om genoptagelse af dine skatteansættelser for indkomstårene 2014, 2015 og 2016. Derefter er 2014 forældet.

I de fleste tilfælde kan glemte fradrag indberettes via TastSelv, og hvis SKAT godkender ændringen, sender de en ny årsopgørelse og udbetaler overskydende skat.

Yderligere informationer om din selvangivelse

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Kontakt

Bo Sponholtz
Statsautoriseret revisor
T 39 53 50 33
bsp@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk