Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Snart skal du indberette din personlige selvangivelse for 2018. Her er et overblik over ...
27. februar 2019

En lynintro til din selvangivelse for 2018

Snart skal du indberette din personlige selvangivelse for 2018. Her er et overblik over tidsforløbet og de forhold, du normalt skal være opmærksom på.

I øjeblikket indsamler SKAT oplysninger fra bl.a. arbejdsgivere og pengeinstitutter, og mange af oplysningerne kan allerede nu ses i din skattemappe/TastSelv.

Fremover hedder en selvangivelse i skattesprog for et oplysningsskema, men ellers er der ikke ændret i indholdet af selvangivelsen.

Her er tidsforløbet for din personlige selvangivelse

Fra 11. marts 2019:
De personer, som ikke har en udvidet selvangivelse, kan se den (foreløbige) årsopgørelse og foretage eventuelle rettelser.

Fra 11. marts 2019:
Den udvidede selvangivelse kan også indberettes

Fra 5. april 2019:
Eventuel overskydende skat under 100.000 kr. kan indsættes på din nemkonto. Overskydende skat på over 100.000 kr. bliver kontrolleret af SKAT, inden den udbetales.

Den 1. maj 2019:
Sidste frist for at rette i årsopgørelsen 2018, medmindre du har udvidet selvangivelse.

Senest 1. juli 2019:
Indberetning af den udvidede selvangivelse.

Den 1. juli 2019:
Frist for indbetaling af restskat uden procenttillæg.

Indberetning af håndværkerfradrag

SKATs system til indberetning af håndværker-/servicefradrag for 2018 er åbent, og du kan med fordel indberette fradraget allerede nu, så det kommer med i den første årsopgørelse fra SKAT.
Du får fradrag for serviceydelser for op til 6.000 kr. og for primært ”grønne” håndværksydelser mv. for op til 12.000 kr. for hver person i husstanden over 18 år. Det er kun selve arbejdslønnen, som kan trækkes fra.

Se mere om håndværkerfradraget på skat.dk

Rentesatser ved betaling af restskat 2018

1. januar 2019 til 1. juli 2019:
Renten er 2,2 % p.a. (dag-til-dag-rente).

Fra den 2. juli 2019:
Der skal betales et tillæg på 4,2 %.

Her er et eksempel på renten, hvis du betaler, når årsopgørelsen kan ses i skattemappen medio marts 2019:

Restskat: 100.000 kr.
Rente ved betaling medio marts 2019: ca. 430 kr.
Rentetillæg 2. juli 2019: 4.200 kr.

Indregning af restskat i din skat for 2020

Hvis du ikke har betalt din restskat inden den 1. juli 2019, vil restskat på op til 20.944 kr. inklusive renter blive indregnet i din skat for 2020.

Restskat udover 20.944 kr. opkræves i tre rater, som forfalder til betaling i august, september og oktober 2019.

Sådan indberetter du underholdsbidrag/børnebidrag og private renteudgifter

Hvis du betaler private børnebidrag/underholdsbidrag og private renteudgifter, skal du opgive identifikationsoplysninger på modtageren. Oplysningerne kan ikke skrives direkte i fradragsfeltet, men skal opgives i indberetningsmodulet ved siden af den pågældende rubrik i selvangivelsen.

Husk dit befordringsfradrag

Mange glemmer befordringsfradraget på selvangivelsen. Du kan få befordringsfradrag, hvis du har mere end 12 km til arbejde. Transportmidlet og udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle, men transporten må ikke være betalt af din arbejdsgiver – eksempelvis hvis du har firmabil.

Transport pr. dag Fradrag pr. km pr. dag for 2018:
0-24 km (intet fradrag)
25-120 km 1,94 kr.
Over 120 km 0,97 kr. (1,94 kr. i udkantskommuner)

Få fradrag for arbejdsrejser

Hvis du rejser med dit arbejde, har du måske krav på et fradrag på din selvangivelse. Din arbejdsgiver kan vælge at dække dine rejseudgifter til kost, logi og småfornødenheder som udlæg efter regning, når du rejser i forbindelse med dit arbejde.

Derudover er det muligt at få en særlig godtgørelse/et fradrag på 25 % af standardsatsen for kost. De 25 % af satsen svarer til 124,50 kr. pr. døgn i 2018, som din arbejdsgiver kan udbetale til dækning af småfornødenheder, som for eksempel en kop kaffe eller en avis. Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler de 124,50 kr. pr. døgn, kan du i stedet foretage et fradrag på selvangivelsen.

Det er et krav, at rejsen varer mindst 24 timer, og at du ikke har mulighed for at overnatte hjemme.

Du skal selvangive deleøkonomi

Hvis du i 2018 har haft udlejet din bolig, sommerhus, bil, båd, campingvogn m.v., skal du huske at selvangive det skattemæssige resultat.

Folketinget vedtog i 2018 en række lempelser for beskatning af indkomster fra udlejning af private aktiver. Du kan læse mere her: SKAT gør udlejning mere attraktivt.

Har du glemt nogle fradrag de foregående år?

Hvis du sidder med selvangivelsen og opdager, at du har glemt et fradrag i et tidligere år, har du mulighed for at ændre selvangivelsen/årsopgørelsen til og med den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Frem til 1. maj 2019 kan du altså søge om genoptagelse af dine skatteansættelser for indkomstårene 2015, 2016 og 2017. Derefter er 2015 forældet.

I de fleste tilfælde kan glemte fradrag indberettes via TastSelv, og hvis SKAT godkender ændringen, sender de en ny årsopgørelse og udbetaler overskydende skat.

Yderligere informationer

Hvis du har spørgsmål til dette indlæg eller søger rådgivning om din selvangivelse, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk