Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


I år er ekstra vigtigt, at du gennemgår punktet om befordringsfradrag i dit oplysningsskema. ...
16. februar 2021

En lynintro til din selvangivelse for 2020

Du skal selv opgøre antallet af arbejdsdage og indberette befordringsfradraget, når du udfylder dit personlige oplysningsskema (selvangivelsen) for 2020. Tjek også for glemte fradrag. Se her, hvad du særligt skal være opmærksom på.

I øjeblikket indsamler Skattestyrelsen oplysninger fra bl.a. arbejdsgivere og pengeinstitutter, og mange af oplysningerne kan du allerede nu se i din skattemappe på selvbetjeningsløsningen TastSelv.

Tidsforløb for dit personlige oplysningsskema

Fra 15. marts 2021: 
Hvis du ikke har et udvidet oplysningsskema, kan du se den (foreløbige) årsopgørelse og foretage eventuelle rettelser. Det er også fra 15. marts, du kan indberette det udvidede oplysningsskema.

Fra 9. april 2021: 
Overskydende skat under 100.000 kr. indsættes på din nemkonto. Overskydende skat over 100.000 kr. bliver kontrolleret af Skattestyrelsen, inden den udbetales.

1. maj 2021:
Sidste frist for at rette i årsopgørelsen 2020, medmindre du har et udvidet oplysningsskema.

1. juli 2021:

  • Frist for indberetning af det udvidede oplysningsskema.
  • Frist for indbetaling af restskat uden procenttillæg.

Vær opmærksom på restskatten

En af de ting, du særligt skal være opmærksom på, er restskatten. Jo længere, du venter med at betale din restskat for 2020, desto dyrere bliver det.

  • Fra 1. januar til 1. juli 2021 er dag-til-dag-renten 1,8 % p.a.
  • Fra 2. juli 2021 skal du betale et tillæg på 3,8 %.

Det vil sige, at hvis du fx betaler en restskat på 100.000 kroner i midten af marts, hvor du kan se din årsopgørelsen i skattemappen, er renten ca. 370 kr. Hvis du venter med at betale til den 2. juli, koster det dig et tillæg på 3.800 kr.

Har du en restskat på 21.798 kr. eller derunder inklusive renter, bliver den indregnet i din skat for 2022, hvis du ikke af dig selv betaler den inden 1. juli 2021.

Den restskat, der ligger udover 21.798 kr., bliver opkrævet i tre rater, som du skal betale i august, september og oktober 2021.

Indberetning af håndværkerfradrag

Skattestyrelsens system til indberetning af håndværker-/servicefradrag for 2020 er allerede åbent. Du får fradrag for serviceydelser for op til 6.200 kr. og for primært ”grønne” håndværksydelser mv. for op til 12.500 kr. for hver person i husstanden over 18 år. Husk, at du kun kan trække selve arbejdslønnen fra.

Se mere om håndværkerfradraget, herunder liste med godkendte arbejder, på skat.dk.

Husk dit befordringsfradrag

I år er ekstra vigtigt, at du gennemgår punktet om befordringsfradrag i dit oplysningsskema. Befordringsfradraget vil nemlig ikke længere være fortrykt på årsopgørelsen, fordi Skattestyrelsen ikke kan skønne antallet af mødedage på den faste arbejdsplads. Det er en følge af coronasituationen og den generelle ændring af arbejdsmarkedet.

For 2020 skal du derfor selv indberette befordringsfradraget, herunder opgøre antallet af arbejdsdage. Fradraget kan udregnes i indberetningsmodulet ved siden af rubrik 51 i oplysningsskemaet.

Vær også opmærksom på, om Skattestyrelsen beregner fradraget på baggrund af en anden rute end den, du rent faktisk kører.

Du kan få befordringsfradrag, hvis du har mere end 12 km mellem hjem og arbejde. Transportmidlet og udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle, men transporten må ikke være betalt af din arbejdsgiver, eksempelvis hvis du har firmabil.

Se taksterne for befordringsfradrag her.

Har du styr på dine arbejdsrejser?

Hvis du rejser med dit arbejde, har du måske krav på et fradrag. Din arbejdsgiver kan vælge at dække dine rejseudgifter til kost, logi og småfornødenheder som udlæg efter regning, når du rejser i forbindelse med dit arbejde, eller udbetale diæter med statens takster.

Hvis din arbejdsgiver dækker dine udgifter efter regning (dvs. ikke udbetaler diæter) er det derudover muligt at få en særlig godtgørelse/et fradrag på 25 % af standardsatsen for kost. De 25 % af satsen svarer til 130,25 kr. pr. døgn i 2020, som din arbejdsgiver kan udbetale til dækning af småfornødenheder, som for eksempel en kop kaffe eller en avis. Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler de 130,25 kr. pr. døgn, kan du i stedet foretage et tilsvarende fradrag på selvangivelsen.

Det er et krav, at rejsen varer mindst 24 timer, og at du ikke har mulighed for at overnatte hjemme.

Fradraget skal skrives i rubrik 53 på oplysningsskemaet.

Glemte fradrag er ikke tabt

Hvis du opdager, at du har glemt et fradrag i et tidligere år, har du mulighed for at ændre oplysningsskemaet/årsopgørelsen til og med den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Det vil sige, at du frem til 1. maj 2021 kan søge om at få genoptaget dine skatteansættelser for indkomstårene 2017, 2018 og 2019. Derefter er 2017 forældet.

I de fleste tilfælde kan glemte fradrag indberettes via TastSelv, og hvis Skattestyrelsen godkender ændringen, sender de en ny årsopgørelse og udbetaler overskydende skat.

Husk at angive deleøkonomi

Hvis du i 2020 har udlejet din bolig, sommerhus, bil, båd, campingvogn m.v., skal du huske at angive det skattemæssige resultat.

Sådan indberetter du underholdsbidrag/børnebidrag og private renteudgifter

Hvis du betaler private børnebidrag/underholdsbidrag og private renteudgifter, skal du opgive identifikationsoplysninger på modtageren. Oplysningerne kan ikke skrives direkte i fradragsfeltet, men skal opgives i indberetningsmodulet ved siden af den pågældende rubrik i oplysningsskemaet.

Yderligere informationer

Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk