Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Se her, hvad du særligt skal være opmærksom på at få med på ...
21. december 2022

En lynintro til din selvangivelse for 2022

Du skal selv opgøre antallet af arbejdsdage og indberette befordringsfradraget, når du udfylder dit personlige oplysningsskema (selvangivelsen) for 2022. Tjek også for glemte fradrag. Se her, hvad du særligt skal være opmærksom på.

I øjeblikket indsamler Skattestyrelsen oplysninger fra bl.a. arbejdsgivere og pengeinstitutter, og mange af oplysningerne kan du allerede nu se i din skattemappe på selvbetjeningsløsningen TastSelv.

Tidsforløb for dit personlige oplysningsskema

13. marts 2023:

  • Hvis du ikke har et udvidet oplysningsskema, kan du se den (foreløbige) årsopgørelse og foretage eventuelle rettelser.
  • Muligheden for at indberette det udvidede oplysningsskema åbner.

14. april 2023:

  • Eventuel overskydende skat udbetales.

1. maj 2023: 

  • Sidste frist for at rette i årsopgørelsen 2021, medmindre du har et udvidet oplysningsskema.

1. juli 2023: 

  • Sidste frist for indberetning af det udvidede oplysningsskema.

3. juli 2023:

  • Sidste frist for indbetaling af restskat uden procenttillæg.

Vær opmærksom på restskatten

En af de ting, du særligt skal være opmærksom på, er restskatten. Jo længere, du venter med at betale din restskat for 2022, desto dyrere bliver det. Fra 1. januar til 3. juli 2023 er dag-til-dag-renten 1,7 % p.a. Fra 4. juli 2023 skal du betale et fast tillæg på 3,7 %.

Det vil sige, at hvis du f.eks. betaler en restskat på 100.000 kroner i midten af marts, hvor du kan se din årsopgørelsen i skattemappen, er renten ca. 350 kr. Hvis du venter med at betale til den 4. juli, koster det dig et tillæg på 3.700 kr.

Har du en restskat på 22.568 kr. eller derunder inklusive renter, bliver den indregnet i din skat for 2023, hvis du ikke af dig selv betaler den inden 3. juli 2022.

Den restskat, der ligger udover 22.568 kr., bliver opkrævet i tre rater, som du skal betale i august, september og oktober 2023.

Indberetning af håndværkerfradrag

Det særlige Håndværkerfradrag ophørte pr. 31. marts 2022. Det er dog muligt at fratrække udvalgte håndværksarbejder, der er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022. Der kan gives et fradrag på op til 12.900 kr. pr. person i husstanden (over 18 år).

Det er stadig muligt at fratrække udvalgte serviceydelser for hele 2022, som fx rengøring, børnepasning og havearbejde, der er udført i hjemmet eller fritidsboligen. Der kan gives et fradrag på op til 6.400 kr. pr. person i husstanden (over 18 år).

Der er kun fradrag for arbejdslønnen – ikke for materialer.

Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay eller netbank – ikke med kontanter. Derudover skal du indberette informationer om udgiften, udførerens CVR-nummer samt dato for betaling på Skat.dk. Her kan du læse mere og se listen over de ydelser, der giver fradrag.

Husk dit befordringsfradrag

Det er vigtigt, at du gennemgår punktet om befordringsfradrag i dit oplysningsskema. Vær særligt opmærksom på hjemmearbejdsdage, sygedage, orlov m.v. ikke tæller med, når du skal udregne dit befordringsfradrag.

Fradraget kan udregnes i indberetningsmodulet ved siden af rubrik 51 i oplysningsskemaet, hvor du indtaster din bopæl, arbejdsadresse, antal arbejdsdage i 2022 og overfører dette til årsopgørelsen.

Du kan få befordringsfradrag, hvis du har mere end 12 km til arbejde. Transportmidlet og udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle, men transporten må ikke være betalt af din arbejdsgiver – eksempelvis hvis du har firmabil. Satserne for befordringsfradrag kan ses her.

Har du styr på dine arbejdsrejser?

Hvis du rejser med dit arbejde, har du måske krav på et fradrag. Din arbejdsgiver kan vælge enten at dække dine rejseudgifter til kost, logi og småfornødenheder som udlæg efter regning, når du rejser i forbindelse med dit arbejde, eller at udbetale diæter med statens takster.

Hvis din arbejdsgiver dækker dine udgifter efter regning, er det derudover muligt at få en særlig godtgørelse 25 % af standardsatsen for kost. De 25 % af satsen svarer til 134,75 kr. pr. døgn i 2021, som din arbejdsgiver kan udbetale til dækning af småfornødenheder, som for eksempel en kop kaffe eller en avis. Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler de 134,75 kr. pr. døgn, kan du i stedet foretage et tilsvarende fradrag på selvangivelsen.

Det er et krav, at rejsen varer mindst 24 timer og at der ikke er mulighed for at overnatte hjemme. Fradraget skal skrives i rubrik 53 på oplysningsskemaet.

Se rejsegodtgørelser m.v. her.

Glemte fradrag er ikke tabt

Hvis du opdager, at du har glemt et fradrag i et tidligere år, har du mulighed for at ændre oplysningsskemaet til og med den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Det vil sige, at du frem til 1. maj 2023 kan søge om at få genoptaget dine skatteansættelser for indkomstårene 2019, 2020 og 2021. Derefter er 2019 forældet.

I de fleste tilfælde kan glemte fradrag indberettes via TastSelv, og hvis Skattestyrelsen godkender ændringen, sender de en ny årsopgørelse og udbetaler overskydende skat.

Husk at angive deleøkonomi

Hvis du i 2022 har udlejet din bolig, sommerhus, bil, båd, campingvogn m.v., skal du huske at angive det skattemæssige resultat.

Sådan indberetter du underholdsbidrag/børnebidrag og private renteudgifter

Hvis du betaler private børnebidrag/underholdsbidrag og private renteudgifter, skal du opgive identifikationsoplysninger på modtageren. Oplysningerne kan ikke skrives direkte i fradragsfeltet, men skal opgives i indberetningsmodulet ved siden af den pågældende rubrik i oplysningsskemaet.

Yderligere information

Hvis du har brug for rådgivning eller assistance i forbindelse med oplysningsskemaet eller indberetninger, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk

Andre relevante sider

Regnskab

Økonomistyring

Bogføring