Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Ordningen med eksportmoms blev delvist ændret i slutningen af 2017. Det betyder, at den såkaldte ...
8. januar 2018

Forskudsmoms er afskaffet

Eksportmomsordningen blev delvist ændret i slutningen af 2017. Det betyder, at den såkaldte forskudsmoms blev afskaffet med virkning fra 1. januar 2018.

Ordningen med forskudsmoms betød, at eksportvirksomheder, som løbende havde negative momstilsvar og dermed moms til gode hos SKAT, kunne få en andel af dette negative momstilsvar udbetalt på forskud som et rentefrit lån.

Det rentefrie lån blev beregnet på baggrund af 3/52 af den årlige udbetaling af negativ moms, og blev reguleret automatisk ved årsskiftet.

Lån skal betales tilbage senest 15. januar

Virksomheder, der har faste lån under forskudsmomsordningen, skal tilbagebetale lånene til SKAT senest d. 15. januar 2018. Hvis lånet ikke tilbagebetales senest denne dato, vil der blive pålagt renter af lånebeløbet efter opkrævningslovens regler. Rentesatsen udgør p.t. 0,8% pr. måned.

En del af eksportmomsordningen fortsætter

Den øvrige del af eksportmomsordningen, som omfatter den periodiske likviditetshjælp ved delregistreringen, fortsætter uændret.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker råd og vejledning om eksportmoms i din virksomhed, er du velkommen til at kontakte inforevisions afdeling for skat, moms og afgifter.

Kontakt

Michael Sølund
Moms- og afgiftskonsulent
T 39 53 50 05
mic@inforevision.dk