Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Planlægger du at etablere virksomhed i personligt eller selskabsregi, kan du få fradrag, hvis du ...
28. april 2017

Planlægger du at etablere virksomhed i personligt eller selskabsregi, kan du få fradrag, hvis du skyder penge ind på de særlige etablerings- eller iværksætterkonti.

Pengene skal bindes på en særlig konto i din bank, og du kan stadig nå at få fradrag i indkomståret 2016, hvis du indbetaler senest den 15. maj 2017.

Hvor meget kan du indskyde?

Du kan indskyde 250.000 kr. eller op til 60% af din lønindkomst inkl. personalegoder/overskud af virksomhed før renter. Det vil sige, at du altid kan indskyde 250.000 kr., men eventuelt mere, hvis 60% af din indkomst giver et højere beløb. Et fradrag kan dog ikke overstige din løn eller overskud af virksomhed.

Skattemæssigt fradrag for indskud

Ved indskud på en etableringskonto kan du opnå et ligningsmæssigt fradrag med en fradragsværdi på ca. 28% i 2016.

Ved indskud på en iværksætterkonto er der derimod tale om et fradrag i din personlige indkomst med en fradragsværdi på max. 51,95% i 2016. Derfor er indskud på en iværksætterkonto særligt interessant for dem, der betaler topskat.

Hævning af indskud

Der er to betingelser for at kunne hæve pengene:

  • Du skal mindst investere for 85.600 kr. i 2017
  • Du skal arbejde mindst 50 timer pr. måned i virksomheden/selskabet

Pengene kan også bruges til at købe aktier/anparter for, hvis der ikke er tale om et selskab med såkaldt ”passiv kapitalanbringelse”. Når du hæver pengene, skal du udfylde en særlig blanket og sende den til banken.

Anvendelse af indskud ved etablering af personlig virksomhed

Du kan reducere driftsomkostningerne eller afskrivningsgrundlaget med dit indskud, hvis du bruger det til at etablere en personlig virksomhed:

  • Etableringskonto: Driftsomkostningerne/afskrivningsgrundlaget reduceres med 50% af de anvendte midler
  • Iværksætterkonto: Driftsomkostningerne/afskrivningsgrundlaget reduceres med 100% af de anvendte midler

Anvendelse af indskud ved køb af aktier/anparter

Hvis du bruger indskuddet til at købe aktier eller anparter for, bliver der i etableringsåret og i hvert af de følgende 9 indkomstår medregnet 1/10 af det hævede indskud i din personlige indkomst med følgende procenter:

  • Etableringskonto: 50% af de anvendte midler
  • Iværksætterkonto: 100% af de anvendte midler

Hvad kan bedst svare sig?

Med etableringskontoen opnår du et ligningsmæssigt fradrag med en værdi på ca. 28 %. Til gengæld skal du kun reducere afskrivningsgrundlaget m.v. med 50 % i en efterfølgende investering i personlig virksomhed. Hvis du tager udgangspunkt i marginalskatteprocenterne, ser regnestykket således ud:

  • Fradrag ved f.eks. et indskud på 100.000 kr. x 28% = 28.000 kr.
  • Reduktion af afskrivningsgrundlagets fradragsværdi: 100.000 x 50% x 51,95% = 25.975 kr.
  • Skattebesparelse = 2.025 kr.

Hvis du i stedet indskyder på en iværksætterkonto, modsvares fradragsværdien (max. 51,95%) i princippet af reduktionen i afskrivningsgrundlaget på 100%, hvis man regner i kroner og ører. Hvis du ikke betaler topskat efterfølgende, kan der dog også være en skattebesparelse.

Yderligere informationer

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Bo Sponholtz
Statsautoriseret revisor
T: 39 53 50 33
bsp@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk