Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Folketinget har nu vedtaget at forlænge fristen for indsendelse af årsrapporter. Forlængelsen ...
23. april 2020

Tre måneder mere til årsrapporten

Folketinget har nu vedtaget at forlænge fristen for indsendelse af årsrapporter. Forlængelsen gælder virksomheder, der afslutter regnskabsåret i perioden 31. oktober 2019 – 30. april 2020. Disse virksomheder får tre måneder ekstra, så Erhvervsstyrelsen skal modtage årsrapporten senest otte måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis din virksomhed under normale omstændigheder skal indsende årsrapporten 31. maj, kan du altså vente med at indsende til den 31. august.

Krisens aftryk på årsrapporterne

Trods krisens omfang ventes den at få begrænset betydning for aflæggelsen af 2019-regnskaber. Dog kan det påvirke de virksomheder, hvis regnskabsår slutter senere end 31. december 2019 – det vil typisk være 30. juni. Her kan krisen bl.a. få konsekvenser for værdiansættelsen af virksomhedens aktiver mv.

Vigtigt med likviditets- og driftsbudgetter ved going-concern

Krisen kan også påvirke årsrapporten, hvis det her i 2020 – inden godkendelsen af årsrapporten for 2019 – står klart, at coronakrisen rammer så hårdt, at det kan påvirke virksomhedens evne til at fortsætte driften i det kommende regnskabsår. 

I fagsprog kaldes det et ”going-concern problem”, og det medfører, at ledelsen – inden aflæggelsen af årsrapporten – fx skal indhente en bekræftelse på, at virksomhedens långivere og/eller kapitalejere fortsat vil støtte op om virksomhedens drift i det kommende regnskabsår.

Det stiller samtidig endnu større krav til at få udarbejdet likviditets- og driftsbudgetter, der som minimum dækker frem til næste årsafslutning. Disse forhold skal ledelsen som minimum omtales i årsrapporten.  

Omtale i ledelsesberetning

I selve ledelsesberetningen i årsrapporten vil det desuden være uundgåeligt, at ledelsen omtaler coronakrisens mulige påvirkninger på virksomhedens aktiviteter i det kommende regnskabsår. På den måde illustrerer ledelsen sine forventninger til resultatet af virksomhedens aktiviteter set i lyset af coronakrisen.

Yderligere information

Mark Schneekloth Jensen
Partner, statsautoriseret revisor
Tlf. 6160 2860
msj@inforevision.dk