Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Fradrag, forskudsopgørelse, pensioner og aktier. Få overblik over skatten inden ...
20. december 2017

Fradrag, forskudsopgørelse, pensioner og aktier. Få overblik over nogle af de vigtigste skattemæssige forhold, du bør være opmærksom på inden årsskiftet.

Frivillig indbetaling af restskat 2017

Du kan indbetale restskat for indkomståret 2017 med følgende renter (renterne er ikke fradragsberettigede):

Betaling senest 31. december 2017: Ingen rente
Eks: Restskat 100.000 kr. Indbetaling senest 31.december 2017. Der påløber ingen rente.

Betaling senest 1. juli 2018: ”Dag-til-dag-rente” på 1,7%
Eks: Restskat 100.000 kr. Indbetaling 1. april 2018. Der påløber en rente på ca. 420 kr.

Betaling efter 1. juli 2018: Procenttillæg på 3,7%
Eks: Restskat 100.000 kr. Indbetaling efter 1.juli 2018. Der påløber en rente/procenttillæg på 3.700 kr.

Pensionsindbetalinger 2017

I 2017 kan du indskyde op til 53.500 kr. (efter AM-bidrag) på en ratepension og/eller en ophørende livrente. Loftet gælder både for privattegnede pensionsordninger og arbejdsgiverordninger. Denne beløbsgrænse omfatter også selvstændig erhvervsdrivende.

Hvis du ønsker at indbetale mere end 53.500 kr., kan det med fordel ske til en livsvarig livrente.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du indbetale op til 30 % af årets skattemæssige overskud før renter på en livsvarig livrente.

Du kan indskyde op til 29.600 kr. på en aldersopsparing uden fradragsret. Denne gælder både for lønmodtagere og for selvstændigt erhvervsdrivende.

Gaver til velgørenhed (godkendte foreninger m.v.)

Det er muligt at få fradrag for gaver til godkendte velgørende foreninger m.v.  For 2017 kan du opnå fradrag for et beløb op til 15.600 kr. Indbetalingen skal ske inden årets udgang.

For at få fradrag for gaven skal foreningen indberette indbetalingen til SKAT. Det er derfor vigtigt, at du oplyser dit cpr.nr. til foreningen, når du foretager indbetalingen.

Gaver til familien

Der kan gives gaver til den nærmeste familie på op til 62.900 kr. uden skat og afgift – for gaver til svigerbørn er grænsen dog 22.000 kr.

Læs mere i vores folder ’Når du giver gaver’. Her kan du bl.a. se, hvem der skattemæssigt betragtes som ’nærmeste familie’.

Aktier

Hvis du i 2017 har modtaget udbytte og/eller har realiserede gevinster på børsnoterede aktier, kan du nedbringe beskatningen af disse ved at sælge eventuelle tabsgivende børsnoterede aktier. Salg af de tabsgivende aktier skal ske inden årsskiftet.

Vær opmærksom på, at tab på børsnoterede aktier kun kan modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier, hvorfor du ikke kan nedsætte skatten på øvrige indtægter, herunder eventuelt udbytte eller gevinst ved salg af unoterede aktier.

Du har mulighed for efterfølgende at købe den samme aktie igen. Det er dog vigtigt, at der har været en reel kursrisiko, inden aktierne genkøbes. I modsat fald kan SKAT underkende salget/genkøbet.

Hvis du gerne vil beholde dine aktier, men ønsker at realisere et privat tab, kan du også sælge dine aktier til dit eget pensionsdepot.

Håndværker-/servicefradrag

For 2017 kan du få håndværkerfradrag – også kaldet servicefradrag – på op til 18.000 kr. pr. person i husstanden, som er fyldt 18 år senest den 31. december 2017.

Vær opmærksom på, at fradragsmuligheden er opdelt i to dele:

  • Maks. 6.000 kr. til serviceydelser såsom rengøring, vinduespudsning, havearbejde og lignende
  • Maks. 12.000 kr. til primært ”grønne” istandsættelser

SKAT har udarbejdet en ”positivliste”, hvor de godkendte typer af arbejder fremgår. Se listen her (siden åbner i nyt vindue).

Det er kun udgiften til arbejdsløn, inklusiv moms, som giver ret til fradrag. Udgifter til materialer mv. giver således ikke ret til fradrag. Derfor er det vigtigt, at regningen er opdelt, så udgiften til arbejdsløn fremgår særskilt af fakturaen.

Hvis du skal have fradrag for arbejde udført i 2017, skal fakturaen være betalt senest den 28. februar 2018. Det er et krav, at udgiften er betalt elektronisk, dvs. enten via bankoverførsel, dankort eller lignende.

Indberetningen af fradraget skal ske via din skattemappe på www.skat.dk.

Tjek din forskudsopgørelse for 2018

Din forskudsopgørelse og dermed dit skattekort for 2018 ligger allerede klar i din skattemappe.

Erfaringsmæssigt er der mange, som ikke får tjekket, om tallene i opgørelsen er korrekte i forhold til de reelle forventninger for 2018. Det øger risikoen for at få en restskat, når året er gået, og derfor er det en god idé at få set på, om forskudsopgørelsen indeholder de rigtige indtægter og ikke mindst fradrag.

Mere information

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Statsautoriseret revisor
Bo Sponholtz
Tlf. 39 53 50 33
BSP@inforevision.dk

Skattekonsulent
Jannik Petersen
Tlf. 39 53 50 47
JPE@inforevision.dk