Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Energiafgifterne er blevet justeret, og det samme gælder godtgørelsen til momsregistrerede ...
8. januar 2018

Godtgørelse af energiafgifter – satser 2018

Energiafgifterne er blevet justeret, og det samme gælder godtgørelsen til momsregistrerede virksomheder. Se satserne for 2018 her.

Skemaet viser de mest almindelige satser for energiafgifter, som kan godtgøres. For de fleste virksomheder er især godtgørelse af el- og vandafgifter relevant. Satserne gælder indkøb, der leveres og faktureres efter 1. januar 2018. Husk at tilpasse satserne, når I bogfører.

Energiform Beløb/enhed Afgiftssats
2017
Afgiftssats
2018
Godtgørelse
2018
Naturgas Øre/m3 218,8 219,9 91,90 %
Gas- og dieselolie Øre/l 198,2 199,2 91,90 %
Fuelolie Øre/l 224,6 225,7 91,90 %
Stenkul Kr./t 1.547 1.555 91,90 %
Elektricitet Øre/kWh 91,0 91,4 Proces: 91,0 øre
Rumvarme: 50,7 øre*
Vand Kr./m3 6,25 6,37 6,37**

Godtgørelse af elafgift

*Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort afgiften på elektricitet, som virksomheden har anvendt til procesformål, hvilket eksempelvis omfatter belysning, drift af computere, maskiner og installationer m.v. Godtgørelsen reduceres dog med 0,4 øre/kWh, som vedrører EU´s minimumskrav til afgift, som virksomheden selv skal betale.

Virksomheder omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven kan dog ikke få godtgjort elafgift. Bilaget omfatter en lang række liberale erhverv, bl.a. advokater, bureauer (fx vagtbureauer og ægteskabsbureauer), landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer og rådgivende ingeniører m.v.

Der kan ske delvis godtgørelse af elektricitet, der anvendes til rumvarme og varmt vand samt komfortkøling. Det er som udgangspunkt en betingelse, at der sker særskilt måling af elforbruget, så elforbruget til proces kan adskilles fra forbruget til opvarmning og komfortkøling m.v.

Hvis elforbruget til eksempelvis varme og komfortkøling ikke måles særskilt, er der dog mulighed for at anvende alternative standardmetoder til opgørelse af dette forbrug. Virksomheder omfattet af bilag 1 kan også få delvist godtgjort elafgift til rumvarme og komfortkøling m.v., forudsat dette sker ved konkret måling.

Der gælder særlige godtgørelsesregler for virksomheder med særlige produktionsanlæg og for virksomheder indenfor landbruget.

Godtgørelse af vandafgift

**Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort vandafgiften i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for momsen. Der er ingen begrænsninger i godtgørelsen, blot vandet er forbrugt af virksomheden i forbindelse med momspligtig virksomhed.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Kontakt

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T 39 53 50 05
mic@inforevision.dk