Kompensationen skal målrettes de virksomheder, der oplever et fald på mere end 40 % i ...
19. marts 2020

OPDATERET

Hjælpepakke til virksomheder:
Kompensation for faste udgifter

Regeringen vil dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne på grund af corona-krisen ikke længere har indtjening til at dække, og kriterierne for at opnå kompensation er nu blevet forhandlet på plads mellem Folketingets partier.

Nogle af en virksomheds omkostninger kan tilpasses faldende omsætning, men en del faste udgifter kan der ikke skrues ned for under corona-krisen.

Derfor vil nogle af de udsatte virksomheder kunne få kompensation for faste udgifter til eksempelvis husleje og uopsigelige kontrakter – foreløbig i en periode på tre måneder fra 9. marts til 9. juni 2020.

Principper for midlertidig kompensation for faste udgifter

  • Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
  • Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 %)
  • Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 % og 80 %
  • Kompensationen dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
  • Hvis omsætningen falder væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.

Der kan ikke søges om kompensation, hvis de faste udgifter er mindre end 25.000 kroner i perioden, og der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kroner pr. virksomhed i perioden.

Hvilke faste udgifter dækkes?

Der lægges op til en ordning, hvor virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Kompensationen afhænger af nedgangen

Der lægges konkret op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

  • 80 % hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 %
  • 50 % hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 %
  • 25 % hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 %

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, vil i denne periode kunne få kompensation for 100 % af deres faste udgifter.

Udbetalingen baseres på forventning om nedgang

Udbetalingen vil ske ud fra en forventning i omsætningsfaldet og kan derfor udbetales hurtigst muligt. Hvis omsætningen efterfølgende viser sig at være faldet væsentligt mindre, skal virksomheden betale kompensationen tilbage, og det vil være et krav, at en revisor påtegner ansøgningen. Virksomheden kan få støtte til 80 % af udgiften for revisorpåtegnelsen, hvis ansøgningen udløser kompensation.

Revisorpåtegnelse skal lette administration

Der er tale om en omfattende model, og der skal udbetales kompensation til et stort antal virksomheder. For at holde Erhvervsstyrelsens omkostninger til administration og kontrol nede, vil administrationen af udbetalingerne primært basere sig på revisorpåtegnelse af virksomhedernes oplysninger.

Udover at lette den administrative byrde på Erhvervsstyrelsen, skal revisorerklæringerne også reducere risiko for svindel med ordningen.

Se inforevisions oversigt over de væsentligste ordninger for SMV’er, der er ramt af corona-krisen.

Kan vi hjælpe?

Hvis du har behov for bistand til revisorpåtegning af ansøgning om kompensation, eller hvis du søger rådgivning om, hvordan din virksomhed er stillet i forhold til regeringens hjælpepakker til erhvervslivet i forbindelse med corona-krisen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Ring eller skriv til din sædvanlige revisor eller kontakt os på info@inforevision.dk, tlf. 3953 5000.

Yderligere informationer

Vibeke Düring Reyes Jensen
Partner, statsautoriseret revisor
VD@inforevision.dk