Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Momsregistrerede virksomheder kan nu få godtgjort en større andel af deres elafgifter til ...
2. juli 2018

Højere godtgørelse for el til køl og varme

Momsregistrerede virksomheder kan nu få godtgjort en større andel af deres elafgifter til rumvarme, komfortkøling/aircondition og varmt vand.

For nylig vedtog Folketinget, at virksomheder pr. 1. maj 2018 kan få godtgjort en større andel af afgiften på elforbruget til rumvarme og komfortkøling. Godtgørelsen af elafgiften øges med 15 øre pr. kWh af den elektricitet, der bliver brugt til disse formål.

Forskellige former for elektricitet

Virksomhederne skal fortsat skelne mellem forskellige former for elektricitet.

  • Elektricitet til såkaldte procesformål er typisk belysning i lokaler, drift af maskiner, tekniske anlæg og IT. Her kan virksomheden få godtgjort 91,0 øre pr. kWh (2018-sats).
  • Elektricitet til opvarmning og komfortkøling m.v. giver en begrænset godtgørelse, som hidtil har været 50,7 øre pr. kWh (2018-sats). Fra 1. maj 2018 er denne sats forhøjet til 65,7 øre pr. kWh.

Højere godtgørelse kræver målere eller bi-målere

For at få øget godtgørelse for elektricitetsforbruget skal I som virksomhed opsætte en måler eller bi-målere, der registrerer forbruget.

Hvis virksomheden fx bruger kvadratmeterreglen, får I ikke øget godtgørelsen, fordi den regel er baseret på et fast beløb.

Afregningsperioden krydser ændringens ikrafttræden

Vær opmærksom på, at jeres afregningsperioder med stor sandsynlighed krydser 1. maj 2018, hvor ændringen træder i kraft. Derfor kan det blive nødvendigt at dele regningen fra el-leverandøren op i to:

1.       En andel af forbruget, som forholdsmæssigt har været anvendt med den lave godtgørelsessats før 1. maj 2018

2.       En forholdsmæssig andel, som har været anvendt med den høje godtgørelsessats fra og med den 1. maj 2018.

Andre afgiftsnedsættelser er måske på vej

Der er forsat politisk fokus på flere afgiftsnedsættelser, og der er også overvejelser om at se nærmere på en afskaffelse af bilaget til elafgiftsloven, som afskærer primært liberale virksomheder fra godtgørelse af elektricitet til procesformål.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Kontakt

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T 39 53 50 05
MIC@inforevision.dk