Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


I inforevision er den løbende feedback afgørende. Her er en kultur, hvor både ledere og ...
19. marts 2018

Hverdagens feedback giver udvikling og trivsel

I inforevision er den løbende feedback afgørende. Her arbejder man målrettet med en kultur, hvor både ledere og medarbejdere tager ansvar for at give og efterspørge feedback.

Især ét punkt sprang i øjnene, da inforevision fik resultatet af den lederevaluering, huset jævnligt gennemfører: Feedback. Punktet havde scoret i den lave ende af skalaen, og medarbejderne efterspurgte ganske enkelt mere og bedre feedback fra deres nærmeste ledere. Dét besluttede inforevision sig for at gøre noget ved.

Feedback går begge veje

Resultatet blev et forløb, som har skabt en fælles forståelse i huset af, hvad feedback er, hvorfor den er vigtig, og hvordan man i praksis kan give og modtage feedback på forskellige måder.

Gennem undervisning, workshops og dialog er medarbejdere og ledere blevet klarere på, hvad feedback betyder for dem personligt og fagligt, og afdelingerne har hver især defineret, hvordan de gerne vil bruge feedback som et redskab i hverdagen.

– Hos os er det et kardinalpunkt, at ansvaret for feedback går begge veje. Selvfølgelig er det en leders ansvar at give løbende og konstruktiv feedback til medarbejderne, men som medarbejder har man også selv et ansvar for at efterspørge den, siger Betinna Sidor.Fokus på feedback ved MUS og møder

I dag er feedback implementeret som et specifikt punkt i det samtaleskema, der bliver brug til de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS), og i inforevisions interviewguide til fratrædelsessamtaler. Der er også udviklet et evaluerings-skema om feedback, som medarbejderne kan bruge til refleksion og forberedelse inden medarbejdersamtaler.

inforevision har derudover fastholdt organisationens fokus på feedback ved at sætte emnet på agendaen ved afdelings- og teammøder.

MUS og feedback supplerer hinanden

Det er vigtigt at understrege, at feedback ikke gør MUS-samtalen overflødig. Der er tale om et både-og i rækken af HR-tiltag, der skal sikre både daglig trivsel og langsigtet udvikling for alle medarbejdere. MUS-samtalerne er et supplement til den løbende feedback og 1:1 samtaler. Her kan leder og medarbejder hæve sig op over hverdagens drift, opgaver og rutiner og skue et år frem i tiden, så medarbejderen også på sigt har faglige mål og udfordringer, der engagerer dem.

Blod på tanden og et godt arbejdsklima

Nu vil den næste lederevaluering vise, om medarbejderne oplever, at indsatsen har gjort en forskel, men i inforevision er der ingen tvivl om, at feedback-kulturen har en pæn del af æren for, at virksomheden er lykkes så godt med at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere på alle niveauer.

– Vores erfaring er, at feedback motiverer medarbejderne. De oplever at blive set og hørt, at deres arbejde giver mening, og at de betyder noget. Det giver dem fagligt en masse blod på tanden og skaber et arbejdsklima præget af åbenhed, tillid og engagement. Jeg tror, at mange virksomheder ville se et spændende potentiale, hvis de gik på opdagelse i deres egen feedback-kultur, siger Betinna Sidor.

Kontakt

Betinna Sidor
HR-chef
T 39 53 50 76
bsr@inforevision.dk