Regeringen og en række politiske partier ønsker at undgå tvangsopløsning af sunde virksomheder. ...
27. august 2020

Krav til IVS’er lempes

En ny politisk aftale ændrer kapitalkravet og forlænger fristen for, hvornår iværksætterselskaber (IVS) skal være omregistreret til et ApS, hvis det vil undgå tvangsopløsning.  

I april 2019 vedtog Folketinget at udfase virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS). Siden da har det ikke været muligt at stifte et nyt IVS, og eksisterende IVS’er skal enten omregistreres til anpartsselskaber (ApS) eller opløses.

Dengang blev fristen for opløsning eller omregistrering sat til den 15. april 2021, hvis man som IVS ville undgå risikoen for tvangsopløsning.

Samtidig blev kapitalkravet for anpartsselskaber nedsat fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Et IVS skulle altså som minimum have en egenkapital på 40.000 kroner for at blive til omregistreret.

Aftale skal hjælpe sunde IVS’er

Fristen og kapitalkravet ved omregistrering bliver der nu ændret på med en ny politisk aftale mellem regeringen og en række politiske partier. De ønsker at undgå tvangsopløsning af sunde virksomheder, der har svært ved at skaffe den nødvendige kapital, og som måske også er ramt af corona-krisen. Aftalen betyder, at:

  • Fristen for opløsning eller omregistrering til ApS skubbes til den 15. oktober 2021, så virksomhederne får bedre tid til at omregistrere sig.
  • Omregistreringen kan ske ved at indbetale differencen mellem selskabets registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for et ApS, der som nævnt er 40.000 kr. Hvis du fx indskød 5.000 kr., da du stiftede dit IVS, kan du omregistrere selskabet til et ApS ved at indskyde 35.000 kr. Det vil altså ikke længere være egenkapitalen, men den samlede selskabskapital, der er afgørende for omregistrering.

De nuværende regler gælder fortsat

Den politiske aftale skal først udmøntes i et lovforslag, som regeringen fremsætter i Folketinget til november. Indtil da gælder de nuværende regler, som er:

  • Selskabskapitalen og den særlige reserve skal udgøre mindst 40.000 kr.
  • Selskabets generalforsamling skal træffe beslutning om omregistrering, ændring af selskabets vedtægter og – om nødvendigt – forhøjelse af selskabskapitalen
  • Selskabets vedtægter skal opfylde kravene for anpartsselskaber – bl.a. skal selskabets navn ændres, og selskabskapitalen skal være mindst 40.000 kr.
  • En vurderingsmand skal udarbejde en erklæring om, at kapitalen er til stede

> > Læs mere om den politiske aftale på Erhvervsministeriets hjemmeside

Derfor afskaffes IVS

Iværksætterselskaber som selskabsform bliver afskaffet, fordi risikoen for svig har været højere end forventet. Fx tegner IVS’er sig for skatte- og afgiftsrestancer, der er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder.

IVS’er blev oprindeligt indført i 2014 for at understøtte iværksætteriet i Danmark. Man kunne oprette et selskab ved at indskyde 1 krone.

I Danmark er der ca. 30.000 aktive IVS’er, som endnu ikke er opløst eller omregistreret til ApS.

Brug for rådgivning om den bedste selskabsform?

inforevision kan vi hjælpe med at afklare, hvad der er den bedste løsning for dit IVS, og vi bistår med den praktiske omregistrering af selskabet. 

Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvad du har brug for, og hvordan vi kan hjælpe.

Michael Dam-Johansen
Partner, statsautoriseret revisor
Mobil 26 27 82 48
mdj@inforevision.dk