Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Resten af 2020 lemper Folketinget beskatningen af alle el- og pluginhybridbiler samt ...
2. april 2020

Lavere skat på grønne firmabiler resten af 2020

For at styrke markedet for klima- og miljøvenlige biler har Folketinget lempet beskatningen af alle el- og pluginhybridbiler samt brændselscelledrevne biler, der bruges som firmabiler. Nedsættelsen gælder fra 1. april til 31. december 2020.

Den lempede beskatning gælder for alle lønmodtagere, der har fri bil i hele eller dele af perioden, når disse biler er el- og pluginhybridbiler eller brændselscelledrevne biler. Reglerne gælder også for hovedaktionærer- og anpartshavere med fri bil til rådighed.

Både nye og brugte, leasede og købte biler

Det er uden betydning for nedsættelsen af beskatningsgrundlaget, hvornår bilen er indregistreret første gang. Ordningen omfatter altså både nye og brugte biler. Det har heller ingen betydning, om firmabilen er leaset eller købt.

Ordningen slutter ved årsskiftet

Den midlertidige nedsættelse af beskatningsgrundlaget gælder i perioden 1. april til 31. december 2020. Der er således ikke tale om en ordning, der videreføres efter 1. januar 2021. Det vil i så fald kræve en ny lovændring.

Beskatningsgrundlaget på firmabilen sættes ned

I praksis opnår man den lavere skattebetaling ved at reducere beskatningsgrundlaget med en værdi før skat på 40.000 kr. for hele 2020.
Da det kun er muligt at få reduktionen i ni måneder, udgør nedsættelsen reelt set kun 30.000 kr. før skat. Beløbet svarer til en månedlig nedsættelse af beskatningsgrundlaget på 3.333 kr.

Januar - marts 2020 April - december 2020
Bilens nyvognsværdi 400.000 kr. 400.000 kr.
Beskatningsgrundlag:
- 25 % af 300.000 kr. 75.000 kr. 75.000 kr.
- 20 % af 100.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr.
- Miljøtillæg, fx 990 kr. 990 kr.
- I alt 95.990 kr. 95.990 kr.
Månedligt beskatningsgrundlag 7.999 kr. 7.999 kr.
- Nyt nedslag - 0 kr. - 3.333 kr.
Månedligt beskatningsgrundlag efter nedslag 7.999 kr. 4.666 kr.

Sådan justeres skattegrundlaget

Når man som arbejdsgiver indberetter til eIndkomst-registret for perioden 1. april til 31. december 2020, skal man anvende det justerede skattegrundlag i felt 19 ”Værdi af fri bil”. Beløbet skal også være indeholdt i felt 13 ”AM-bidragspligtig A-indkomst”.

I felt 69 skal man desuden indsætte teksten ”GRØN” i den periode, hvor nedsættelsen er gældende for den enkelte medarbejder.

Ordningen medfører således lidt ekstra administrativt arbejde.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. 

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T: 39 53 50 05
mic@inforevision.dk