Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Skatteministeriet har for nyligt sendt et lovforslag i høring, som lægger op til, at beskatningen ...
3. oktober 2022

Lovforslag: Beskatning af fri elbil og plug-in hybridbil justeres

Skatteministeriet har for nyligt sendt et lovforslag i høring, som lægger op til, at beskatningen af fri elbil og plug-in hybridbil justeres midlertidigt for indkomstårene 2023-2026. Forslaget har til formål at gøre det mere attraktivt at tilbyde elbil som firmabil.

Beskatningsgrundlag – fri elbil

Lovforslaget indebærer, at der sker en justering af beskatningsgrundlaget for elbiler og plug-in hybridbiler. Beskatningsgrundlaget for el-biler reduceres, mens beskatningsgrundlaget for plug-in hybridbiler forøges.

Justeringen sker ved, at der gives et fradrag på 15.000 kr. i beskatningsgrundlaget for elbiler.

Eksempel

For en ny elbil med en nyvognspris på 400.000 kr. og en halvårlig ejerafgift på 370 kr., vil justeringen medføre, at den skattepligtige værdi reduceres med 3.225 kr. eller en mindre skattebetaling på ca. 1.775 kr. for en topskatteyder.

Gældende regler Forslag Forskel
Bilens værdi
Nyvognspris 400.000 kr. 400.000 kr.
Tillæg/fradrag -15.000 kr.
Bilens værdi 400.000 kr. 385.000 kr. -15.000 kr.
Skattepligtig værdi
23,5 % af værdi under 300.000 kr. 70.500 kr. 70.500 kr.
21,5 % af værdi over 300.000 kr. 21.500 kr. 18.275 kr.
Miljøtillæg 3.330 kr. 3.330 kr.
I alt skattepligtig værdi 95.330 kr. 92.105 kr. -3.225 kr.

Beskatningsgrundlag – plug-in hybridbil

Har medarbejderen derimod en plug-in hybridbil, skal der medregnes et tillæg på 30.000 kr. i beskatningsgrundlaget.

Eksempel

For en ny plug-in hybridbil med en nyvognspris på 400.000 kr. og en halvårlig ejerafgift på 370 kr., vil justeringen medføre, at den skattepligtige værdi forøges med 6.450 kr. eller en yderligere skattebetaling på ca. 3.550 kr. for en topskatteyder.

Gældende regler Forslag Forskel
Bilens værdi
Nyvognspris 400.000 kr. 400.000 kr.
Tillæg/fradrag 30.000 kr.
Bilens værdi 400.000 kr. 430.000 kr. 30.000 kr.
Skattepligtig værdi
23,5 % af værdi under 300.000 kr. 70.500 kr. 70.500 kr.
21,5 % af værdi over 300.000 kr. 21.500 kr. 27.950 kr.
Miljøtillæg 3.330 kr. 3.330 kr.
I alt skattepligtig værdi 95.330 kr. 101.780 kr. 6.450 kr.

Skattefri opladning på arbejdspladsen

Hvis arbejdsgiveren opstiller ladestandere på arbejdspladsen og tilbyder medarbejderne, at de gratis eller til nedsat pris kan oplade deres private el-biler eller plug-in hybridbiler, udgør dette efter de nugældende regler et skattepligtigt gode for medarbejderen.

Lovforslaget lægger op til, at medarbejderne i indkomstårene 2023-2026 gratis kan oplade deres private biler på en ladestander på arbejdspladsen, uden at det vil få skattemæssige konsekvenser for medarbejderne.

Det fremgår af lovforslaget, at skattefri opladning ikke vil påvirke medarbejderens mulighed for at få skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i bilen.  

Opladning på privatadressen

Arbejdsgiveren kan opstille en ladestander hos en medarbejder med firmabil, uden at værdien af ladestanderen skal medregnes i beskatningsgrundlaget for fri bil. Dette vil fortsat være gældende.

De udgifter, der har en driftsmæssig sammenhæng med en firmabil, kan afholdes af arbejdsgiveren uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Det kræver dog, at udgiften kan henføres til firmabilen og dermed holdes adskilt fra husstandens private forbrug. Dette kan typisk ske ved en måler i ladestanderen.

Arbejdsgiveren kan enten betale for elforbruget direkte eller refundere medarbejderen for udgiften efterfølgende.

Vil du vide mere?

Hvis du har brug for rådgivning eller assistance i forbindelse med opgørelse af beskatningsgrundlaget for fri bil, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skatterådgiver
T 39 50 50 47
jpe@inforevision.dk