Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Regeringen vil begrænse mulighederne for at indbetale på en aldersopsparing, indtil man nærmer ...
22. oktober 2017

Regeringen vil begrænse mulighederne for at indbetale på en aldersopsparing, indtil man nærmer sig pensionsalderen. Desuden gøres opsparing attraktivt sent i arbejdslivet.

Med en aldersopsparing bestemmer man selv, om man vil have udbetalt pengene i portioner eller på én gang den dag, man går på pension. I realiteten kan man bruge opsparingen til at gå ned i tid eller til at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet, men regeringen vil gerne fastholde seniorer på arbejdsmarkedet så længe som muligt.

Derfor er formålet med lovforslaget at målrette ordningen, så opsparing sidst i arbejdslivet bliver mere attraktivt.

Mere end 5 år til folkepensionsalderen

Ændringerne vil betyde, at personer med mere end 5 år til folkepensionsalderen, højst kan indsætte 5.000 kr. om året (2017-niveau) på en aldersopsparing. Den nuværende beløbsgrænse er 29.600 kr. om året.

5 år eller mindre til folkepensionsalderen

Har man 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, foreslår regeringen, at man kan indbetale op til 45.000 kr. (2017-niveau) i 2018. Frem til 2023 hæves beløbsgrænsen med 1.000 kr. om året. Derefter kan man årligt indbetale op til 50.000 kr. (2017-niveau) på sin aldersopsparing.

Personer, der allerede får udbetalinger fra fradragsberettigede pensionsordninger, vil ikke kunne indbetale på en aldersopsparing.

Stadig ingen fradrag og heller ingen afgifter

Lovforslaget vil ikke få betydning for fradrag og afgifter. Man kan fortsat ikke få fradrag for indbetalinger til en aldersopsparing, og som udgangspunkt skal man heller ikke betale afgift, når man får udbetalinger fra opsparingen.

Udbetalinger fra en aldersopsparing indgår i øvrigt ikke som en indkomst, der nedsætter  folkepensionen eller andre offentlige ydelser.

Bliver lovforslaget vedtaget, kan aldersopsparingen udbetales som en sumydelse, som en ratepension, som en livrente eller som en kombination af disse, hvis ens pengeinstitut eller pensionsselskab giver mulighed for det.

Udbetalingsalderen bliver udskudt

Regeringen forslår også at ændre pensionsudbetalingsalderen. Pensionsudbetalingsalderen er det tidligste tidspunkt for ordinære udbetalinger fra pensionsordninger, og det skal nedsættes fra 5 år til 3 år før folkepensionsalderen.

Formålet med at udskyde pensionsudbetalingsalderen er at undgå, at man bruger sin pensionsopsparing til at finansiere nedsat arbejdstid eller tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Udskydelsen vil dog kun gælde kontrakter, der er indgået efter 31. december 2017 uanset type. Kontrakter, som allerede er indgået, følger de nuværende udbetalingsregler.

Længere udbetalingsperiode og højere aldersgrænser

Regeringen forslår også, at den maksimale udbetalingsperiode for ratepensioner bliver forlænget fra de nuværende 25 år til 30 år, og at aldersgrænsen for udbetaling af alderspensioner eller kapitalpensioner forhøjes fra 15 til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen.

Nemmere at rette fejl i indbetalinger

Endelig indeholder lovforslaget en smidiggørelse af mulighederne for at korrigere for indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, når indbetalingerne senere viser sig at indeholde fejl.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, skal det efter planen træde i kraft 1. januar 2018.

Yderligere informationer

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Bo Sponholtz
Statsautoriseret revisor
T: 39 53 50 33
bsp@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk