Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Fra 1. april 2017 ændres reglerne for moms på aktiver, der indkøbes af virksomheden, men som ...
14. februar 2017

Fra 1. april 2017 ændres reglerne for moms på aktiver, der indkøbes af virksomheden, men som også anvendes af medarbejderne til private formål. Ændringen rammer især mobiltelefoner, tablets og computere, men kan eksempelvis også omfatte lån af værktøj og udstyr m.v.

I midten af januar 2017 har SKAT offentliggjort et udkast til styresignal om ændring af den momsmæssige håndtering i de tilfælde, hvor en virksomheds aktiver ikke kun anvendes i den momspligtige virksomhed, men også til medarbejdernes private formål.

Nuværende regler

Efter de gældende regler skal virksomheden allerede ved anskaffelsen af sådanne aktiver vurdere, hvad forholdet mellem den erhvervsmæssige og den private anvendelse skønsmæssigt vil udgøre.

Hvis virksomheden skønner, at en mobiltelefon til en medarbejder vil blive brugt 70% arbejdsmæssigt, har virksomheden kun fradrag for 70% af momsen af købsprisen. Denne fordeling vil i de fleste tilfælde også være fordelingsnøglen for den efterfølgende håndtering af telefonregningerne.

Nye regler

Fremover vil virksomheden have fradrag for den fulde moms af sådanne udgifter på anskaffelsestidspunktet. Til gengæld skal der efterfølgende beregnes såkaldt udtagningsmoms ved den private benyttelse af aktiverne.

Ændringen kommer ifølge udkastet til styresignalet kun til at gælde for de ansattes private brug af virksomhedens aktiver. Selvstændige skal således fortsætte med at bruge de nugældende regler, hvis de bruger virksomhedens aktiver til private formål.

SKAT har oplyst, at ændringen kun får virkning for aktiver, der anskaffes efter praksisændringens ikrafttræden den 1. april 2017.

Endnu mange usikkerheder

Udkastet til styresignalet indeholder desværre ingen nærmere oplysninger om, hvilke aktiver de ændrede regler forventes at omfatte. Grundlaget for beregning af udtagningsmoms konkretiseres desværre heller ikke nærmere, og det fremgår ikke, hvorvidt der skal beregnes udtagningsmoms én eller flere gange, afhængigt af enkeltstående eller løbende brug af aktivet.

inforevision vil løbende informere i nyhedsbreve og på hjemmesiden om præciseringer og nye oplysninger fra SKAT om styresignalets rækkevidde.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T 39 53 50 05
MIC@inforevision.dk