Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Ny skatteaftale er på plads Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en skatteaftale, som ...
8. februar 2018

Ny skatteaftale er på plads

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en skatteaftale, som gør det lidt mere attraktivt at spare op til pension og giver alle i fuldtidsjob en mindre kontant skattelettelse. Her er aftalen i hovedtræk.

Skatteaftale giver et nyt jobfradrag

Med skatteaftalen indføres et nyt jobfradrag på maksimalt 2.500 kr. Jobfradraget bliver beregnet som 4,5% af en årlig arbejdsindkomst (inkl. fradragsberettigede pensionsindbetalinger) over 187.500 kr. Det maksimale jobfradrag opnås derfor med en arbejdsindkomst på ca. 243.000 kr.

Beskæftigelsesfradraget bliver optrappet

Det maksimale beskæftigelsesfradrag hæves med 1.000 kr. til 38.400 kr. Samtidig udvides grundlaget for beregning af beskæftigelsesfradraget, så det også omfatter den del af arbejdsindkomsten, der indbetales til pensionsordninger med fradrags- eller bortseelsesret, herunder ATP-bidrag af arbejdsindkomst.

Beskæftigelsesfradraget er i forvejen under optrapning og beregnes for 2018 med 9,5% af grundlaget.

Nyt fradrag for pensionsindbetalinger

Der indføres også et nyt ekstra ligningsmæssigt fradrag for pensionsindbetalinger på op til 70.000. Beregningsgrundlaget omfatter alle fradragsberettigede pensionsindbetalinger, dvs. både private indbetalinger og indbetalinger via arbejdsgiver.

Fradraget udgør 12% for personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen og 32% for personer med 15 år eller mindre til folkepensionsalderen.

I en gennemsnitskommune er skatteværdien på op til knap 2.200 kr. for personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen og op til knap 5.800 kr. for personer, der er ældre.

Bundskatten sænkes en smule

Endelig sænkes bundskattesatsen med 0,02 procentpoint.

Yderligere information

Har du spørgsmål til skatteaftalen, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Kontakt

Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye
Tlf. 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Statsautoriseret revisor
Bo Sponholtz
Tlf. 39 53 50 33
bsp@inforevision.dk