Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Det er vigtigt, at du har indberettet moms korrekt og til fristen 1. marts. Det er nemlig ...
9. februar 2021

Nye momslån til SMV’er

OPDATERING: Forslaget er vedtaget af Folketinget 23. februar 2021. Læs mere her. 

Vedtages regeringens forslag, kan små og mellemstore virksomheder låne et rentefrit beløb svarende til den moms, de skal indberette og betale 1. marts 2021.
 
Den 1. marts er også fristen for tilbagebetaling af flere låneordninger fra 2020. Da det er ikke muligt at udskyde betalingsfristerne igen, foreslår regeringen derfor i stedet en ny momslåneordning.

Husk at indberette moms til tiden

Hvis den nye lov bliver vedtaget, er det vigtigt, at du har indberettet korrekt og til fristen 1. marts. Det er forudsætningen for, at virksomheden kan komme i betragtning til momslånet.

Hvis en virksomhed ikke har indberettet til tiden, vil den ikke kunne komme i betragtning til et momslån.

Værd at vide, hvis momsen ikke betales til tiden

Hvis en virksomhed ikke betaler moms til tiden, skal man bl.a. være opmærksom på følgende:

  • Det kan være muligt at få et lån alligevel, men den manglende momsbetaling vil blive konverteret til et rentefrit lån, men lånet vil gå til at dække det beløb, man skylder. Lånet vil altså ikke blive udbetalt.
  • Der løber renter på den manglende momsbetaling indtil det tidspunkt, hvor et eventuelt lån bliver bevilget.
  • Der vil muligvis blive rykket for betalingen, og i den forbindelse bliver der lagt et rykkergebyr på.
  • Et eventuelt lån vil ikke omfatte disse renter og gebyrer. Dem skal virksomheden derfor selv betale, og ellers overgår renter og gebyrer til inddrivelse.
  • Ikke alle virksomheder kan blive godkendt til et lån. Det gælder fx virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning. Hvis virksomheden ikke betaler på en anden måde, vil den manglende betaling derfor overgå til inddrivelse.

Mere information

Læs mere om momslåneordningen i Skattestyrelsens pressemeddelelse.

Hvis du ønsker rådgivning og bistand, er du velkommen til at kontakte os i inforevision. Se også mere på vores side Covid 19: Hjælp til virksomheder og selvstændige

E: info@inforevision.dk
T: 39 53 50 00