Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Lige inden årsskiftet vedtog Folketinget at sænke afgifterne på nødder m.v. og at fjerne ...
5. januar 2018

Lige inden årsskiftet vedtog Folketinget at sænke afgifterne på nødder m.v. og at fjerne afgifterne på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand. Fristen for at søge om at få tilbagebetalt afgifter er 14. januar 2018.

Afgifter på nødder halveres nu – og fjernes helt i 2020

Virksomheder, der har nødder m.v. på lager den 1. januar 2018, kan søge om at få tilbagebetalt differencen mellem den nuværende afgiftssats og den kommende lavere afgiftssats.

Afgiftsnedsættelsen omfatter en lang række varer, som vi kender fra dagligvarehandlen. Det er bl.a. hasselnødder, jordnødder (peanuts), mandler, valnødder, kerner, cashewnødder og pistacienødder.

Da afgiften på nødder m.v. helt bortfalder pr. 1. januar 2020, er der lagt op til en tilsvarende mulighed for tilbagebetaling om to år af den resterende del af afgiften, hvis virksomheden har disse varer på lager 1. januar 2020.

Afgifter på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand afskaffes

Virksomheder, der har te, te-ekstrakter og alkoholsodavand på lager den 1. januar 2018, kan søge om at få tilbagebetalt hele afgiften – for alkoholsodavands vedkommende er det tillægsafgiften, der kan tilbagebetales.

Frister og krav for ansøgning om tilbagebetaling

En ansøgning om godtgørelse af afgifterne skal være modtaget af SKAT senest 14. januar 2018. Der kan ikke dispenseres fra denne frist.

Som virksomhed skal man opfylde en række krav for at få afgiften tilbagebetalt:

  • Der skal udarbejdes en specificeret opgørelse for alle relevante varer, og ansøgningen skal være baseret på en lageroptælling 1. januar 2018
  • I beregningen kan der kun godtgøres afgifter for varer i uåbnede poser, pakker eller beholdere m.v.
  • De pågældende varer skal være bestemt til fremstilling eller til afsætning i enten forarbejdet eller uforarbejdet stand
  • Der kan kun ske tilbagebetaling af afgift, hvis godtgørelsen af afgifter overstiger 500 kr.

Betalte afgifter skal dokumenteres

Betingelsen for at kunne søge om godtgørelse af afgifter er, at virksomheden har ført et afgiftsregnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer, og at virksomheden kan dokumentere, at afgiften af de pågældende varer er blevet betalt.

Mere information

Hvis du har spørgsmål til, hvordan de nye lovændringer påvirker din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte inforevision. Vi kan også hjælpe dig med at søge om tilbagebetaling af afgifter.

Kontakt

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T 39 53 50 05
mic@inforevision.dk