Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


inforevisions udviklingssamtaler med medarbejderne (MUS) foregår med et fælles værktøj. ...
5. oktober 2017

Hvert år inviterer inforevision sine 140 medarbejdere til udviklingssamtaler (MUS). De foregår med et fælles værktøj, som motiverer til forberedelse og opfølgning. Download værktøjet her, og brug det som inspiration til MUS i din egen virksomhed.

Årlige MUS-samtaler, som sætter den enkelte medarbejders trivsel og fremtidsønsker i centrum, spiller en central rolle i inforevisions arbejde med at fastholde dygtige medarbejdere og udvikle virksomheden.

MUS peger frem

MUS’en holdes af nærmeste leder og foregår med et hjælpeværktøj, som både leder og medarbejder kan støtte sig til i forbindelse med samtalen. Værktøjet består af tre dele:

1. Inspiration til en brainstorm opdelt i seks emner og med hjælpe-spørgsmål, som man kan tænke igennem inden samtalen.
2. Et skema, der følger de seks emner, og som kan bruges til noter og referat under og efter samtalen.
3. Et aftaleskema med de faglige og personlige mål, der skal følges op på ved næste MUS-samtale.

U står for Udvikling, og idéen med MUS-samtaler er, at de peger frem i tiden og handler om det, der i forhold til medarbejderen skal videreudvikles og planlægges i det kommende år.

Download MUS-værktøjet (pdf). Du kan både printe og skrive direkte i filen.

Husk løbende feedback og sparring

Det er vigtigt at være opmærksom på, at samtalerne ikke kan erstatte dagligdagens kontakt og dialog mellem leder og medarbejder. Man skal ikke gå og vente et halvt år indtil næste MUS med hverken ris eller ros.

Den løbende feedback er et must, og inforevision har arbejdet målrettet med at etablere en feedback-kultur. Alle har ansvar for at give og efterspørge feedback, så der opstår en dialog. Kilden til den bedste udvikling – både fagligt og personligt – ligger i hverdagen. Ind imellem skal der blot afsættes tid til de mere overordnede og langsigtede sparringer.

Et årligt tema

I inforevision har MUS-samtalerne hvert år et tema, der knytter sig til et område, som virksomheden generelt har særlig fokus på at forbedre eller styrke. Det kan være kompetenceudvikling, kundeservice, virksomhedens værdigrundlag eller noget helt andet.

På den måde bliver der trukket tråde fra virksomhedens strategiske prioriteringer til medarbejderens hverdag, og hvordan han/hun er med til at løfte virksomheden.

En finger på pulsen

– MUS-samtalerne er et vigtigt led i vores indsats for at fastholde medarbejderne. Gennem samtalerne har vi en finger på pulsen og kan sikre, at den enkelte medarbejder har faglige mål og udfordringer, som engagerer dem og giver dem lyst til at yde deres bedste hver dag, siger HR-chef i inforevision, Betinna Sidor.


5 gode råd til en stærk MUS

1. Afsæt minimum en time og gerne halvanden til MUS-samtalen. Det kan være en god idé, at medarbejderen skriver et referat, som lederen godkender.
2. En effektiv MUS indeholder aftaler om handlinger, prioriteringer, forandringer m.v. Sørg for at konkretisere aftalerne og husk at cleare, om det er leder eller medarbejder, der skal følge op på aftalerne og evt. tage initiativ til en opfølgende samtale efter et halvt år.
3. MUS-samtalen må ikke erstatte den løbende, personlig kontakt mellem leder og medarbejder i dagligdagen. Den er et supplement til den daglige feedback.
4. Brug MUS aktivt. Grib chancen for som leder og medarbejder at hæve jer op over hverdagens drift, opgaver og rutiner og skue et år frem i tiden.
5. inforevision har valgt at holde MUS-samtaler adskilt fra lønsamtaler, så man ikke skal tale om udvikling og trivsel, samtidig med at man forhandler løn. Man kan fx holde MUS i september og lønsamtaler lige inden årsskiftet.

Download MUS-værktøjet (pdf). Du kan både printe og skrive direkte i filen.

Yderligere informationer

Betinna Sidor
HR-chef i inforevision
T 39 53 50 76
bsr@inforevision.dk