Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


En ændring af praksis for, hvordan grundlaget for værdien af fri bil skal beskattes, kan være ...
25. august 2018

Overraskende dom kan øge beskatning af fri bil

En ændring af praksis for, hvordan grundlaget for værdien af fri bil skal beskattes, kan være på vej. Demo- og leasingbiler bliver ramt.

I slutningen af juni 2018 blev der afsagt en principiel dom i Byretten vedr. fastsættelse af beskatningsgrundlaget for nye eller næsten nye firmabiler.

Sagen kan potentielt få vidtrækkende konsekvenser for biler, der er anskaffet, inden de er blevet 36 måneder (3 år) gamle og tidligere har været indregistreret hos en automobilforhandler eller et leasingselskab med et lavt beskatningsgrundlag – typisk tidligere demo- og leasingbiler.

Tvist om beskatningsgrundlaget for værdien af fri bil

Kort fortalt gik tvisten ved Byretten i Roskilde ud på, om SKAT var berettiget til at foretage korrektion og forhøjelse af beskatningsgrundlaget for beregning af værdi af fri bil, så der blev taget udgangspunkt i bilens ”nyvognspris” i stedet for automobilforhandlerens anskaffelsessum ved 1. indregistrering af bilen.

På trods af mange års fast administrativ praksis gav Byretten SKAT medhold i, at automobilforhandlerens  anskaffelsessum på 467.072 kr. ved indregistrering af bilen ikke kunne lægges til grund som beskatningsgrundlag hos medarbejderen i det selskab, som efterfølgende købte bilen fra forhandleren ca. ét år efter forhandlerens 1. indregistrering af bilen. Bilen blev solgt fra forhandleren til selskabet for 860.000 kr., og dette beløb blev fastlagt som beskatningsgrundlag.

Udfaldet af sagen er overraskende, set i lyset af de sidste mange års praksis og administration af reglerne.

Nyvognspris eller anskaffelsespris

Medarbejdere skal beskattes af fri bil, når firmabilen bruges privat eller på anden måde står til rådighed for privat benyttelse. Reglerne omfatter også aktionærer m.fl., uanset om de er på lønningslisten eller ej.

For firmabiler, som anskaffes eller leases første gang mindre end 36 måneder regnet fra firmabilens 1. indregistrering, skal medarbejderen beskattes med udgangspunkt i bilens nyvognspris. Efter 36 måneder, regnet fra firmabilens 1. indregistrering, nedsættes beskatningsgrundlaget til 75 % af nyvognsprisen.

For firmabiler, der anskaffes eller leases 1. gang senere end 36 måneder regnet fra 1. indregistrering, sker beskatningen på baggrund af anskaffelsesprisen ved indkøb eller til handelsprisen ved leasingperiodens start.

I mange år har der været fast praksis for, at hvis en bil er anskaffet og indregistreret af en importør eller et leasingselskab, vil det være importørens eller leasingselskabets anskaffelsessum, der danner grundlag for bilens beskatningsgrundlag i de første 36 måneder. Denne praksis er bekræftet af den tidligere Told- og Skattestyrelse, nu Skattestyrelsen, og har indtil nu været gældende, uanset om bilen senere blev solgt til et selskab, som stillede bilen til rådighed for en medarbejder.

Tidligere demo- og leasingbiler har altså haft et lavt beskatningsgrundlag, fordi køber har draget fordel af importørens eller leasingselskabets lave anskaffelsessummer.

Nu har Byretten imidlertid givet SKAT medhold i, at en køber ikke kan anvende importørens eller leasingselskabets anskaffelsessum som beskatningsgrundlag, men skal tage udgangspunkt i bilens nyvognspris.

Risiko for ændring og forhøjelse af beskatningsgrundlag

Selvom registreringsafgiften har været sat ned et par gange, og priserne på personmotorkøretøjer har været faldende de seneste år, skal man ikke tage fejl af, at importørerne og leasingselskaberne af de dyrere biler fra eksempelvis BMW, Audi, Mercedes, Volvo, Porsche og Rover fortsat høster store avancer på bilerne.

I den konkrete sag blev en Mercedes solgt for 860.000 kr. ca. 1 år efter bilens 1. indregistrering. Leasingselskabets pris var 467.072 kr. inkl. registreringsafgift 1 år tidligere. Materielt set burde beskatningsgrundlaget i den konkrete sag have været fastsat til et højere beløb end de 860.000 kr., da dette ikke var udtryk for nyvognsprisen, men handelsprisen på en ca. 1 år gammel bil.

Med denne dom fra Byretten kan der nu opstå tvivl om, hvorvidt køberen af en næsten ny bil kan benytte importørens eller leasingselskabets indkøbspris som beskatningsgrundlag.

Kan vi forvente et styresignal fra Skattestyrelsen?

Sagen skaber en risiko for, at de nuværende favorable regler for fastsættelse af beskatningsgrundlaget i visse situationer kan være under afvikling.

Dommen kan dermed også få økonomisk konsekvenser for medarbejdere, der har fået stillet en tidligere demo- eller leasingbil til rådighed som fri bil og har anvendt importørens eller leasingselskabets anskaffelsessum som beskatningsgrundlag.

Vi har ikke fået informationer om, hvorvidt Skattestyrelsen planlægger at præcisere reglerne i et styresignal og i så fald hvornår. Men dommen kan ikke gå helt upåagtet hen.

Mere information

Som rådgivere anbefaler vi klart, at du tidligt i processen søger råd og vejledning, hvis du overvejer at anskaffe eller lease en ny eller nyere firmabil.

Du er altid velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Kontakt

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Michael Sølund
Moms- og afgiftskonsulent
T 39 53 50 05
mic@inforevision.dk