Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


For at lette administrationen og mindske risikoen for svindel vil Erhvervsstyrelsen primært basere ...
20. marts 2020

Covid-19: Revisor skal tjekke ansøgninger

I nogle af regeringens hjælpepakker til erhvervslivet er det et krav, at virksomheden får en revisor til at kontrollere grundlaget for udbetaling af kompensation.

I de kommende måneder skal der sendes mange milliarder kroner ud til danske virksomheder gennem de nye kompensations- og støtteordninger, der skal afbøde konsekvenserne af corona-krisen. Det gælder bl.a.:

  • Hjælpepakken til selvstændigt erhvervsdrivende, der oplever omsætningsnedgang 
  • Hjælpepakken til virksomheder, der har brug for hjælp til de faste udgifter 
  • Lønkompensationsordningen for hjemsendte medarbejdere

Der er tale om omfattende ordninger, som implementeres med kort frist. Dermed kan Erhvervsstyrelsen – som er den myndighed, der skal administrere mange af ordningerne – komme i gang med at ekspedere ansøgninger og udbetale penge hurtigst muligt.

Revisorpåtegning bliver et lovkrav

For at lette administrationen og mindske risikoen for svindel vil Erhvervsstyrelsen primært basere udbetalingen på virksomhedens egne oplysninger og en tro- og loveerklæring, men med krav om, at ansøgningsgrundlaget er kontrolleret og påtegnet af en revisor.

Det fremgår af de aftaler, der er forhandlet på plads mellem Regeringen og Folketingets partier.

Erhvervsstyrelsen vil pålægge alle virksomheder at anvende revisorbistand. I forbindelse med ordningen om kompensation for faste udgifter kan virksomheden dog få op til 80 % i støtte til udgiften til revisorpåtegnelsen, hvis ansøgningen udløser kompensation.

Dokumentation for et retvisende billede

Som statsautoriserede revisorer afgiver inforevision ofte erklæringer til virksomheder, der har brug for at kunne dokumentere, at regnskaber eller andre oplysninger giver et retvisende billede. Det kan fx være en erklæring om grundlaget for at optage lån eller – som her – at modtage tilskud.

>> Læs mere om inforevisions erklæringer her.

Har du spørgsmål om revisorpåtegning?

Hvis du skal søge om kompensation og gerne vil vide mere om revisorpåtegning, er du meget velkommen til at kontakte os. Ring eller skriv til din sædvanlige revisor i inforevision, eller kontakt os på info@inforevision.dk, tlf. 3953 5000.

Yderligere informationer

Vibeke Düring Reyes Jensen
Partner, statsautoriseret revisor
VD@inforevision.dk