Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Med ordinær acontoskat er det vigtigt at tage stilling til, om selskabet vil indbetale frivilligt, ...
4. februar 2018

Selskabers acontoskat for 2018

Senest 20. marts 2018 skal selskaber betale første rate af den ordinære acontoskat for indkomståret 2018. Det er vigtigt at tage stilling til, om selskabet vil indbetale frivilligt, eller om den ordinære rate eventuelt skal sættes ned.

Frivillig indbetaling af acontoskat

Selskabet kan frit vælge mellem at betale frivillig acontoskat både i marts og i november eller kun i én af disse måneder. Desuden kan der foretages en såkaldt 3. frivillig indbetaling senest 1. februar 2019.

Dog skal man være opmærksom på, at en frivillig indbetaling i marts som udgangspunkt godskrives et tillæg, hvorimod der skal betales et rentetillæg af både en frivillig indbetaling i november og ved indbetaling 1. februar 2019. I 2017 var tillægget for indbetalinger i marts/november dog 0 %, mens tillægget til den 3. frivillige indbetaling var 0,6 %. Vi kender ikke rentesatserne for 2018 endnu.

Det er vanskeligt at vurdere, om det vil være en fordel at foretage en frivillig indbetaling og i givet fald hvornår, men som udgangspunkt er det formentlig ikke en fordel at foretage en frivillig indbetaling inden 20. marts.

Husk, at en frivillig indbetaling skal oprettes via TastSelv Erhverv, inden indbetalingen foretages.

Nedsættelse af den ordinære acontoskat

Raterne kan sættes ned, hvis selskabet forventer, at selskabsskatten for 2018 vil være væsentligt lavere end den beregnede acontoskat. Sidste frist for at nedsætte acontoskatten er 20. marts 2018 (betalingsfristen), og det foregår via TastSelv Erhverv.

Mere information

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Kontakt

Bo Sponholtz
Statsautoriseret revisor
Tlf. 39 53 50 33
bsp@inforevision.dk

Skattekonsulent
Jannik Petersen
Tlf. 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk