Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Fremover vil det i højere grad være bilens forventede værdi ved detailsalg, der skal danne ...
14. januar 2020

Skærpet beskatning af leasede firmabiler

Som en del af finanslovsaftalen for 2020 har regeringen strammet reglerne for beskatning af leasingbiler. Fra 1. februar 2020 er det i højere grad bilens forventede værdi ved detailsalg, der danner grundlag for nyvognsprisen og dermed beskatningen. 

De sidste mange år har leasingselskaberne oplevet en markant og stigende efterspørgsel fra firmabilisterne – ofte på de lidt mere eksklusive personbiler.

En af de helt indlysende årsager til, at mange vælger at lease fremfor at købe firmabiler, har været de gunstige vilkår for at fastsætte beskatningsgrundlaget af medarbejdernes frie biler. Leasingselskaberne har kunnet indregistrere personbilerne til sig selv med tillæg af den lovpligtige minimumsavance.

De tidligere regler har sagt, at nyvognsprisen er beskatningsgrundlaget for fri bil, når bilen er ny, eller når firmabilen anskaffes eller leases, inden bilen runder 36 måneder. Og hidtil har nyvognsprisen været den pris, som en importør eller et leasingselskab har anskaffet bilen til og dermed har angivet ved 1. indregistrering af bilen. Den værdi har således dannet grundlag for beregningen af bilens registreringsafgift.

Leasingselskaberne har oplyst denne nyvognspris til leasingtagerne, der på den baggrund har beskattet deres medarbejdere af dette meget lave og gunstige beskatningsgrundlag. 

Der er ingen tvivl om, at denne fremgangsmåde har skabt utilsigtede fordele for leasingselskaberne, virksomhederne og deres medarbejdere, som har været beskattet af fri bil.   

Reglerne fra 1. februar 2020

Fra 1. februar 2020 er der derfor trådt en lov i kraft, der skal sikre, at der ved beskatningen af fri bil tages højde for den højere værdi, som en genberegnet afgiftspligtig værdi er udtryk for.

I praksis er det leasingselskaberne, der oplyser leasingtager (arbejdsgiver) om det aktuelle beskatningsgrundlag (værdien af fri bil), som anvendes til beskatning af medarbejderne. Det er nemlig kun importøren/leasingselskaberne, der ligger inde med disse oplysninger. Men den nye lov siger, at leasingselskaberne i fremtiden også skal opgøre og oplyse leasingtager (arbejdsgiver) om den genberegnede værdi, hvis den fører til et højere beregnings- og beskatningsgrundlag.

Lidt firkantet sagt er det altså sådan, at det er bilens forventede værdi ved detailsalg, der danner grundlag for nyvognsprisen og dermed beskatningen af fri bil, og ikke nyvognsprisen ved 1. indregistrering. I hvert fald ikke, hvis værdien er en anden end den, en slutbruger må forvente at skulle betale, hvis bilen købes som ny hos en forhandler.

Vi må fremover forvente et højere beskatningsgrundlag for fri bil på leasede firmabiler indenfor de første 36 mdr. regnet fra 1. indregistrering. Hvis leasingaftalen løber længere end dét, vil de nye regler også påvirke det reducerede beskatningsgrundlag til 75 % af nyvognsprisen for den periode, der ligger udover de 36 mdr.  

De nye regler får kun virkning for kommende leasingaftaler

De nye regler får kun virkning for biler, der er stillet til rådighed som fri bil første gang fra og med den 1. februar 2020.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Leder af skatteafdelingen                             
Flemming Saabye                                                              
T 39 53 50 38
FSA@inforevision.dk

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T: 39 53 50 05
mic@inforevision.dk