Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Airbnb vil i fremtiden automatisk indberette brugernes lejeindtægter. Samtidig lempes ...
29. maj 2018

SKAT gør udlejning mere attraktivt

Airbnb vil i fremtiden automatisk indberette brugernes lejeindtægter. Samtidig lempes skattevilkårene for udlejning af bl.a. bil, båd og bolig.

SKAT har indgået en samarbejdsaftale med Airbnb om automatisk indberetning af brugernes lejeindtægter. Samtidig er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om en række tiltag, der skal sikre bedre vilkår for beskatning i deleøkonomien. Skattevilkårene bliver lempet både for udlejning af helårsboliger og sommerhuse og for biler, både mm.

Helårsboliger: Bundfradraget forenkles

For udlejning af helårsboliger betyder aftalen en forenkling af det nuværende bundfradrag. Fremover vil det udgøre 28.000 kr. om året. Kun 60 % af den indkomst, der overstiger bundfradraget, beskattes som kapitalindkomst.

Hvis udlejningen sker gennem en deleøkonomisk platform – f.eks. Airbnb eller et bureau, der indberetter indkomsten til skattemyndighederne – har man ret til at udleje helårsboligen i op til 70 dage om året.

Sommerhuse: Bundfradraget forhøjes

For udlejning af sommerhuse bliver det årlige bundfradrag forhøjet fra 21.900 kr. til 40.000 kr. Kun 60 % af den indkomst, der overstiger bundfradraget, beskattes som kapitalindkomst med en maksimal beskatning på 42 %.

Bil, båd, campingvogn og camplet: Der indføres et bundfradrag

Som noget nyt indføres der et årligt bundfradrag på 10.000 kr. for udlejning af bil, båd, campingvogn eller camplet. Indkomst, der overstiger bundfradraget, skal dog beskattes som personlig indkomst, dvs. med en maksimal beskatning på 52 %.

Bundfradrag er betinget af udlejningsform

Aftalen er så ny, at der ikke er udarbejdet lovforslag eller lignende, som nærmere beskriver reglerne, men de nye bundgrænser mv. skal gælde allerede fra 1. januar 2018.

Fra 1. januar 2021 vil størrelsen af bundfradragene være betinget af, at udlejningen sker gennem et udlejningsbureau eller deleøkonomiske platform, der indberetter udlejernes fulde lejeindtægter til skattemyndigheder.

Regler for helårsboliger i 2017: Delvis udlejning af hus eller ejerlejlighed

Når du lejer en del af dit hus eller ejerlejlighed ud, bliver lejeindtægten beskattet som kapitalindkomst. Når du skal beregne den skattepligtige indkomst, kan du bruge én af to metoder.

1. Regnskabsmetoden (faktiske udgifter)

Indtægter (bruttoindtægter)

  • Lejeindtægt

Udgifter (forholdsmæssig del)

  • El, vand, varme
  • Vedligeholdelsesudgifter og afskrivninger på inventar (minus hårde hvidevarer)

Udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen kan ikke trækkes fra.

Du skal ikke betale ejendomsværdiskat af den udlejede del af ejendommen i den periode, boligen er udlejet, og du kan trække en forholdsmæssig andel af ejendomsskatten fra som udgift, hvis du lejer mindst 10 % af din bolig ud.

2. Bundfradragsmetoden

Med bundfradragsmetoden skal du kun betale skat af den del af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget. Bundfradraget udgør 1,33 % af ejendomsværdien, dog altid mindst 24.000 kr.

Eksempel:
Årlig lejeindtægt: 40.000 kr.
Modtaget for el, vand og varme: 5.000 kr.
Indtægter i alt: 45.000 kr.

Ejendomsværdi, f.eks. 2.500.000 kr.
Bundfradrag (1,33 %): – 33.250 kr.

Kapitalindkomst: 11.750 kr.

Til gengæld kan faktiske udgifter ikke trækkes fra, og ejendomsværdisskatten nedsættes heller ikke som ved ovennævnte regnskabsmetode.

Med denne metode er de fleste af de indtægter, der vedrører udlejningen, skattefrie på grund af det høje bundfradrag. Du skal altså udleje din bolig i mange dage, før grænsen overskrides, og der skal betales skat af indtægterne.

Regler for helårsboliger i 2017: Udlejning af en andels- eller lejebolig

Udlejer du et værelse eller hele din bolig, er bundfradraget 2/3 af den årlige husleje/boligafgift. Ved udlejning af et hus eller ejerlejlighed beskattes indtægten som kapitalindkomst, mens indtægten ved andels- eller lejeboliger beskattes som personlig indkomst, altså med højere skat.

Også for andels- og lejeboliger er der to metoder, man kan vælge mellem, når man skal beregne den skattepligtige indkomst.

1. Regnskabsmetoden (faktiske udgifter)

Indtægter (bruttoindtægter)

Udgifter (forholdsmæssig del)

  • El, vand og varme
  • Vedligeholdelsesudgifter og afskrivninger på inventar (minus hårde hvidevarer)

Hvis hele boligen ikke er udlejet, kan du kun trække udgifter fra for den del, der udlejes. Udlejer du f.eks. 20 % af boligen, kan du trække 20 % af den samlede huslejeudgift mv. fra for den periode, du udlejer.

2. Bundfradragsmetoden

Med bundfradragsmetoden skal du kun betale skat af den del af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget. Bundfradraget udgør 2/3 af den samlede årlige boligafgift/husleje, dog fratrukket eventuel boligstøtte.

Eksempel:
Lejeindtægt: 45.000 kr.
Modtaget for el mv.: 4.000 kr.
Indtægter i alt: 49.000 kr.

Årlig husleje (f.eks. 60.000):
Bundfradrag (2/3): – 40.000 kr.

Personlig indkomst: 9.000 kr.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Kontakt

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk