Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Fra 2021 kan det blive dyrere for forældre at udleje en bolig til børnene. Folketinget vil fjerne ...
23. juni 2020

Skattefordel ved forældrekøb ændres

Fra 2021 kan det blive dyrere for forældre at udleje en bolig til børnene. Folketinget vil fjerne muligheden for at lade udlejning til nærtstående indgå i virksomhedsordningen.

Efter sommerferien tager tusinder af unge hul på et nyt studieår. Mange har svært ved at finde en bolig, der er til at betale med en SU, og derfor vælger nogle forældre at investere i en ejerlejlighed – et såkaldt ”forældrekøb” – som udlejes til barnet.

Virksomhedsordning med skattefordele

Udlejning af fast ejendom anses skattemæssigt for erhvervsmæssig virksomhed. Der skal derfor udarbejdes et skatteregnskab, og årets resultat skal oplyses til Skattemyndighederne.

Mange forældre vælger at benytte virksomhedsordningen i forbindelse med forældrekøbet. Med virksomhedsordningen kan man trække virksomhedens renteudgifter fra i sin personlige indkomst.

Lejeindtægt minus driftsudgifter og renteudgifter medregnes som personlig indkomst, og et underskud kan trækkes fra og kan normalt modregnes i et eventuelt topskattegrundlag.

Slut med brug af virksomhedsordningen fra 2021

I forbindelse med Folketingets vedtagelse af finansloven for 2020 aftalte forligspartierne, at udlejning af fast ejendom til nærtstående – fx forældrekøb – fra og med 2021 ikke længere vil kunne indgå i virksomhedsordningen.

Forældre skal derfor være meget opmærksomme på, at det fra og med 2021 formentlig ikke vil være muligt at anvende virksomhedsordningen, når årets resultat skal oplyses til Skattemyndighederne. I mange tilfælde vil det betyde, at det bliver dyrere for forældrene at udleje ejendommen til barnet.

Særlige forhold kan spille ind

De nye regler skulle efter planen have været præsenteret her i foråret 2020, men der er endnu ikke fremsat et lovforslag.

Skatteministeren har den 30. marts 2020 til Folketingets skatteudvalg tilkendegivet, at han er opmærksom på, at der kan være særlige forhold, som der bør tages højde for ved udformningen af det kommende lovforslag – bl.a. i forhold til personer, der udover forældrekøbsejendommen driver anden virksomhed.

Mere information

Se vores folder om de skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb efter de nuværende regler.

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 3953 5047
jpe@inforevision.dk