Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Skattekontrollen halter. Derfor har politikerne sat en frivillig forsøgsordning i gang, hvor ...
4. februar 2018

Frivilligt forsøg
med moms- og skattetjek

Skattekontrollen halter. Derfor har politikerne sat en frivillig forsøgsordning i gang, hvor virksomheder og selskaber får særlige fordele, hvis de får revisor til at gennemføre en skattekontrol.

Moms- og skattetjekket er en ny ydelse, som skal styrke skattekontrollen. I praksis betyder det, at man kan bede en revisor om at gennemgå virksomhedens eller selskabets grundlag for indberetning af moms og skat for indkomstårene 2017 og 2018.

Konkret omfatter tjekket nogle faste arbejdshandlinger, som skal sikre, at moms- og skattegrundlaget opgøres og afregnes korrekt. Disse arbejdshandlinger ligger ud over, hvad der normalt foretages i forbindelse med revisors assistance ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Adgang til serviceydelser hos SKAT

Virksomheden skal selv betale for assistancen, men får til gengæld adgang til følgende serviceydelser hos SKAT:

  • Fast hotline hos SKAT, der sikrer fuld gennemsigtighed ved sagsbehandling
  • En Fast Track-ordning, når man henvender sig til SKAT
  • Proaktivitet fra SKATs side, inden de sender første rykker for manglende betaling eller foretager den første foreløbige fastsættelse ved manglende angivelse
  • Tilpasning af SKATs kontrolplan i forhold til generelle kontroller
  • Mulighed for, at man som virksomhed offentligt kan vise, at man deltager i ordningen
  • Mulighed for, at SKAT ringer og forklarer et forslag til en afgørelse, inden den endelige afgørelse falder
  • Fremskyndet sagsbehandling ved ligning.

Revisor afgiver en erklæring efter skattekontrol

Hvis du ønsker et moms- og skattetjek, skal du kontakte din revisor, som afgiver en erklæring, når tjekket er gennemført.

Der er lagt op til, at revisor skal indsende erklæringen til SKAT, hvis virksomheden skal have adgang til de særlige ydelser hos SKAT.

Yderligere information

Er du interesseret i et moms- og skattetjek, eller har du spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Kontakt

Statsautoriseret revisor
Bo Sponholtz
Tlf. 39 53 50 33
bsp@inforevision.dk

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T 39 53 50 05
mic@inforevision.dk