Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Inden 15. april 2021 skal alle eksisterende iværksætterselskaber (IVS) enten opløses eller ...
14. januar 2020

Slut med iværksætterselskaber

Inden 15. april 2021 skal alle eksisterende iværksætterselskaber (IVS) enten opløses eller omregistreres til anpartsselskaber. ”Mit råd er at komme i gang med at omregistrere sit iværksætterselskab hurtigst muligt,” siger partner i inforevision, Michael Dam-Johansen.

Folketinget vedtog den 9. april 2019, at udfase virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS). Det betyder, at du ikke kan stifte et nyt IVS, og at eksisterende IVS’er enten skal omregistreres til anpartsselskaber (ApS) eller opløses. Deadline for omregistreringen er den 15. april 2021 – ellers kan selskabet blive sendt til tvangsopløsning.

Selskabsformen afskaffes, fordi risikoen for svig har været højere end forventet. Iværksætterselskaberne tegner sig for skatte- og afgiftsrestancer, der er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder.

For nemt at stifte gæld i et IVS

IVS’er blev indført i 2014 for at understøtte iværksætteriet i Danmark. Det blev muligt at oprette et selskab med et kapitalkrav på 1 krone, hvilket blev benyttet mere end 41.000 gange i perioden 2014 – 2017.

I 2018 viste en analyse fra Erhvervsstyrelsen bl.a., at det var for let at stifte gæld i et iværksætterselskab og derefter lade det tvangsopløse eller gå konkurs, uden at ejeren selv mistede penge. Analysen pegede også på, at en stor del af det samfundsøkonomiske bidrag fra IVS’erne formentlig ville være blevet skabt alligevel gennem oprettelse af fx enkeltmandsvirksomheder eller ApS’er.

Sænket kapitalkrav for ApS

I forbindelse med Folketingets beslutning om at udfase iværksætterselskaberne blev det samtidig besluttet at nedsætte kapitalkravet for anpartsselskaber fra 50.000 kroner til 40.000 kroner. Et iværksætterselskab skal altså have en egenkapital på 40.000 kroner for at blive til omregistreret.

”Mit råd er at omregistrere sit iværksætterselskab hurtigst muligt og gerne i forbindelse med årsregnskabet for 2019, når egenkapitalen er +40.000 kroner. På den måde undgår man, at et driftsmæssigt underskud i 2020 forhindrer muligheden for omregistrering uden personlig indbetaling,” siger partner i inforevision, statsautoriseret revisor Michael Dam-Johansen.

Sammen med sine kollegaer har han det sidste års tid hjulpet en del kunder med at gå fra IVS til ApS, og efterspørgslen på assistance er stigende.

”Selve den praktiske proces med opdatering af selskabsdokumenter og omregistrering hos Erhvervsstyrelsen er relativ smidig, og man behøver ikke afsætte en masse tid og ressourcer,” siger Michael Dam-Johansen.

Fra iværksætterselskab til anpartsselskab: Her er kravene

  • Selskabskapitalen og den særlige reserve skal udgøre mindst 40.000 kroner
  • Selskabets generalforsamling skal træffe beslutning om omregistrering, ændring af selskabets vedtægter og – om nødvendigt – forhøjelse af selskabskapitalen
  • Selskabets vedtægter skal opfylde kravene for anpartsselskaber – bl.a. skal selskabets navn ændres, og selskabskapitalen skal være mindst 40.000 kroner
  • En vurderingsmand skal udarbejde en erklæring om, at kapitalen er til stede

Brug for rådgivning om den bedste selskabsform?

I inforevision kan vi hjælpe med at afklare, hvad der er den bedste løsning for dit IVS, og vi bistår med den praktiske omregistrering af selskabet. Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvad du har brug for, og hvordan vi kan hjælpe.

Michael Dam-Johansen
Partner, statsautoriseret revisor
Mobil 26 27 82 48
mdj@inforevision.dk