Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Sidste frist for indbetaling er den 27. december 2018, fordi pensionsinstituttet skal have modtaget ...
14. december 2018

Vil du indskyde ekstra pension i 2018?

Hvis du vil opnå skattefradrag for 2018 ved at indskyde et ekstra beløb på din pensionsordning, så nærmer fristen sig.

Sidste frist for indbetaling er den 27. december 2018, fordi pensionsinstituttet skal have modtaget pengene inden årets udgang – dvs. på årets sidste bankdag.

Hvis indbetalingen sker via din arbejdsgiver, er det vigtigt, at du kontakter din arbejdsgiver i god tid, inden lønkørslen for december.

Indskud på ratepension og ophørende livrente

Privat indbetaling: Du kan højst indskyde 54.700 kr.på en ratepension og/eller ophørende livrente.

Arbejdsgiverindbetaling: Du kan højest indskyde 59.456 kr. Beløbet er inkl. 8 % i AM-bidrag.

Bemærk, at du på både private og arbejdsgiverordninger samlet set højst kan indskyde 54.700 kr. (efter eventuelt AM-bidrag).

Indskud på livsvarig livrente

Privat indbetaling: Du kan højst indskyde 50.400 kr., hvis du ønsker fradrag i 2018. Hvis du indskyder mere, vil fradraget skulle fordeles over 10 år eller med 50.400 kr. pr. år.

Det er kun muligt at få et fradrag på mere end 50.400 kr., hvis du binder dig til at indbetale samme beløb i 10 år.

Arbejdsgiverindbetaling: Via din arbejdsgiver kan du indbetale ubegrænset og uden binding. Dvs., at der ikke er loft over indbetalingens størrelse.

Indskud på pension – selvstændige erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at indbetale op til 54.700 kr. på en ratepension og op til 50.400 kr. på en livsvarig livrente. Det gælder uanset, om virksomheden giver overskud eller ej.

Hvis din virksomhed giver overskud, kan du også anvende den såkaldte ”30%-ordning”. Den betyder, at du yderligere kan indbetale op til 30% af virksomhedens skattemæssige overskud før finansielle poster på en livsvarig livrente.

Indbetalingen skal ske inden årets udgang på samme måde, som det gælder for lønmodtagere.

Du kan også indbetale til en aldersopsparing, men du får ikke fradrag for indbetalingen. Du kan indskyde op til 5.100 kr. Dog kan du indskyde 46.000 kr., hvis der er højst fem år, til du når folkepensionsalderen.

Yderligere informationer

Har du spørgsmål til forskudsopgørelsen m.v., er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk