Få overblik over dine muligheder for kompensation, og lad os drøfte bl.a. likviditet og budgetter. Vi udarbejder også revisorerklæringer.

Covid-19: Hjælp til virksomheder og selvstændige

I takt med forlængelserne af corona-restriktionerne er hjælpepakker og kompensationsordninger blevet genåbnet, udvidet og etableret. Nogle er generelle for erhvervslivet – andre retter sig specifikt mod særlige erhverv, brancher og virksomhedsformer.

De største kompensationsordninger

Af de ordninger og tiltag, der skal hjælpe det danske erhvervsliv i bred forstand, nævner vi her de tre største. Derudover er der en række andre kompensationsordninger for bl.a. arrangører, kunstnere og kulturinstitutioner, leverandører til aflyste arrangementer samt særordninger for Nordjylland. (Se oversigt lidt længere nede på siden).

 • Lønkompensation: Alle virksomheder, der står for at opsige mere end 30 % eller mere end 50 personer pga. Covid-19, kan søge om kompensation for op til 75 % af lønnen for funktionærer og op til 90 % af lønnen for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned. Medarbejderne kan ikke opsiges, og de må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden.
   
 • Kompensation for tabt omsætning (selvstændige, freelancere m.v.): Selvstændige med op til 25 fuldtidsansatte samt freelancere, der som følge af Covid-19 har en nedgang i omsætningen på mere end 30 % i perioden, kan søge kompensation. Staten kompenserer 90 % af omsætningstabet. Hvis virksomheden har været tvangslukket og ikke haft omsætning i den periode, kompenserer staten 100 %, dog højst 33.000 kr. om måneden for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og 30.000 kr. om måneden for selvstændige uden ansatte. 
   
 • Kompensation for faste omkostninger: Virksomheder med under 50 medarbejdere + en omsætning, der ikke overstiger 75 mio. kr. om året + en omsætningsnedgang på mere end 30 % + faste omkostninger på mindst 4.000 kr. om måneden, kan søge om kompensation for faste omkostninger.
  • Påbud om lukning: 100 % kompensation
  • Omsætningsnedgang 80 %-100 %: 90 % kompensation
  • Omsætningsnedgang 35 %-80 %: 45 %-85 % kompensation
  • Omsætningsnedgang 30 %-35 %: 40 % kompensation 

Låneordninger og udskudte betalinger: A-skat, AM-bidrag og moms

Folketinget har vedtaget rentefrie låneordninger vedrørende moms, A-skat og AM-bidrag. Samtidig har de udskudt betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag. Se en oversigt over ordninger og frister her.

Kompensationsordninger: Overblik, frister og ansøgning

Erhvervsstyrelsens portal, Virksomhedsguiden.dk, bliver opdateret med sidste nyt om kompensationsordningerne efterhånden, som de bliver åbnet. Det er også her, du skal ansøge.

Men herunder finder du en forenklet oversigt over de væsentligste ordninger for SMV’er og de ansøgningsfrister, vi kender lige nu. Måske kan det hjælpe dig med at få overblik.

Bemærk: Oversigten er vejledende. Vi opdaterer den løbende og tager forbehold for ændringer.

Ordning Periode Ansøgningsfrist
FASTE OMKOSTNINGER
Midlertidig og målrettet kompensation (sommer-ordningen) 9. juli 2020 - 31. oktober 2020 15. april 2021
Kompensation til leverandører til private fester mv. samt for kasserede varer (målrettet) 26. september 2020 - 31. oktober 2020 15. april 2021
Midlertidig og målrettet kompensation til virksomheder berørt af restriktioner 1. november 2020 - 28. februar 2021 15. juni 2021
Generel kompensation (alle virksomheder) 9. december 2020 - 28. februar 2021 15. juni 2021
Kompensation "light" (diskoteker, restauranter, caféer, kiosker mv.) 19. august 2020 - 28. februar 2021 15. juni 2021
Kompensation "light" (alle virksomheder) 9. december 2020 - 28. februar 2021 15. juni 2021
OMSÆTNINGSNEDGANG FOR SELVSTÆNDIGE
Kompensation til selvstændige mv. ramt af restriktioner 1. september 2020 - 28. februar 2021 15. juni 2021
Kompensation til freelancere mv. ramt af restriktioner 1. september 2020 - 28. februar 2021 15. juni 2021
Kompensation til selvstændige, freelancere mv. (genåbning af forårets pakker) 9. december 2020 - 28. februar 2021 15. april 2021
LØNKOMPENSATION FOR HJEMSENDTE MEDARBEJDERE
Lønkompensation 30. august 2020 - 5. november 2020 24. januar 2021
Lønkompensation (natklubber, diskoteker m.v., som har haft forbud mod at åbne) 6. november 2020 - 28. februar 2021 9. april 2021
Lønkompensation, generel ordning for alle virksomheder (national nedlukning) 9. december 2020 - 7. marts 2021 16. april 2021
Lønkompensation (forbud mod at holde åbent og ingen omsætning i virksomheden eller P-nr.) 9. december 2020 - 28. februar 2021 9. april 2021
STORE ARRANGEMENTER
Kompensation til arrangører for aflyste eller udskudte arrangementer 6. marts 2020 - 31. august 2020 28. februar 2021
Kompensation til arrangører for aflyste eller udskudte arrangementer 1. september 2020 - 31. december 2020 30. april 2021

Kompensation til nystartede virksomheder

Virksomheder, der søger kompensation for faste omkostninger i perioden 9. juli – 31. oktober 2020, skal senest være registreret i CVR-registret den 26. september 2020.

Virksomheder, der søger kompensation for faste omkostninger i perioden 1. november 2020 – 28. februar 2021, skal senest være registreret i CVR-registret den 1. november 2020

For nystiftede virksomheder skal der være en referenceperiode på mindst 30 dage, beregnet fra dagen før den første dato i virksomhedens kompensationsperiode. Det vil sige, at hvis du har registreret din virksomhed 1. august 2020, og er du omfattet af ”restriktionen begrænset åbningstid”, så kan du ikke søge kompensation for faste udgifter for perioden frem til 31. oktober – men først for perioden 1. november 2020 – 28. februar 2021.

Slutafregning for kompensation

Du skal indsende dokumentation for den kompensation, du har fået udbetalt. Erhvervsstyrelsen sender besked til din digitale postkasse om, hvornår det er tid til at indberette, hvilke oplysninger du skal indsende, og hvordan det foregår.

Når Erhvervsstyrelsen har gennemgået din dokumentation, får du en slutafregning.

Du skal ikke betale renter af for meget udbetalt kompensation i tidsrummet mellem udbetaling og et eventuelt tilbagebetalingskrav. Der kan dog løbe renter på, hvis du ikke betaler tilbage til tiden.

Du kan læse mere her på siden i artiklen: Bliv klar til slutafregning eller på Virksomhedsguiden.dk.

Har du brug for hjælp?

inforevision kan hjælpe med at afklare dine muligheder for at få kompensation, og vi kan rådgive dig om fx likviditet og budgetlægning. Vi udarbejder også revisorerklæringer.

Kontakt din revisor direkte, eller skriv til os på info@inforevision.dk – så vender vi hurtigt tilbage.

Book et møde med inforevision

Vi er altid parate til at mødes. Lad os tage en uforpligtende samtale om, hvad du og din virksomhed har brug for, og hvad vi kan tilbyde. Udfyld blot felterne i formularen – så kontakter vi dig snarest.

Du er også velkommen til at ringe eller maile: +45 39 53 50 00 / info@inforevision.dk


  Medarbejdere
  140
  Kunder
  3100
  Omsætning
  +120 mio
  Etableringsår
  1986
  Vækst pr. år.
  10 %
  +45 39 53 50 00

  info@inforevision.dk

  inforevision

  Buddingevej 312
  2860 Søborg

  CVR-nr. 19263096

  Genveje