Ordningen er for freelancere mv. med både A- og B-indkomster, der forventer at opleve et A- og B-indkomsttab på mindst 30 %.

Covid-19: Kompensationsordning for freelancere med blandet A- og B-indkomst

Midlertidig ordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster, der som konsekvens af Covid-19 forventer et omsætningstab.

Målgruppe

  • Ordningen er for freelancere mv. med både A- og B-indkomster, der forventer at opleve et A- og B-indkomsttab på mindst 30 %.

Indhold

  • Ansøgeren skal have haft en samlet A-og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed påmindst 10.000 kr.i gennemsnit pr. måned i det seneste år.Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.

  • Ansøgeren kan fåkompensation for op til 90 %af sit forventede A-og B-indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode det forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned.

  • Beskæftigelsesgraden (A-indkomst) må maksimalt udgøre 55 %. Både A-og B-indkomst skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats.

Praktiske forhold

  • Modtageren må ikke være berettiget til dagpenge eller modtage offentlige ydelser som fx kontanthjælp.

Ansøgning og dokumentation

  • Ansøgninger sker virksomhedsguiden.dk, der åbner for ansøgninger medio maj.
  • Ansøgningen sker digitalt med begrundelse samt en tro- og loveerklæring.
  • Efterfølgende skal omsætningstabet dokumenteres.

Revisorbistand

  • Det er ikke umiddelbart påkrævet, men din revisor kan assistere med ansøgningen.
Nyheder og viden

Viden & nyheder

Bliv løbende opdateret med viden, værktøjer og aktuelt nyt til dig og din virksomhed.

Tilmeld dig vores e-nyhedsbrev og få nyheder og relevant viden.

Jeg acceptérer
Vores ydelser
Medarbejdere
140
Kunder
3100
Omsætning
+120 mio
Etableringsår
1986
Vækst pr. år.
10 %
+45 39 53 50 00

info@inforevision.dk

inforevision

Buddingevej 312
2860 Søborg

CVR-nr. 19263096

Genveje