Midlertidig ordning for selvstændige, der forventer et omsætningstab på mindst 30 %.

Covid-19: Kompensationsordning for selvstændige med omsætningstab

Midlertidig ordning for selvstændige, der som følge af Covid-19 forventer et omsætningstab på mindst 30 %.

Målgruppe

 • Virksomhedsejere, der har mindst 25 % ejerskab og arbejder i virksomheden.
 • Den selvstændige skal være registreret i CPR-registeret, og virksomheden skal være registreret i CVR-registeret.
 • Virksomheden må maksimalt have 25 ansatte (udover virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle).
 • Virksomheden skal være oprettet senest den 9. marts 2020.
 • En hovedaktionær, der arbejder i sit selskab er omfattet.
 • Selvstændige der forud for Covid-19 har haft en omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned. (gns) Den selvstændige må ikke have en indkomst i 2020, der overstiger kr. 800.000
 • Forventet omsætningstab på mindst 30 % som følge af covid-19

Indhold

 • Virksomheden får kompensation for 90 % af forventet omsætningstab 9. marts – 8. juli 2020, dog maks. 23.000 kr. pr. måned. Ordningen er den 15. juni aftalt forlænget til 8. august 2020
 • Hvis virksomheden har været lukket ved påbud, og der ikke har været omsætning i denne periode, kan der opnås 100% (23.ooo. pr. md)
 • Kompensationen kan udbetales til ejere, der ejer mindst 25 % af virksomheden, og som også arbejder i virksomheden.
 • Medarbejdende ægtefælle kan også få kompensation på maks. 23.000 kr. pr. måned.
 • Kompensationen er skattepligtig – og indgår i virksomhedens indkomst.

Praktiske forhold

 • Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ansøgningsvejledning, der indeholder retningslinjer for opgørelse af omsætningstabet, herunder hvilken referenceperiode, der skal anvendes.
 • Hvis omsætningsnedgangen ikke reelt effektueres, eller hvis den selvstændiges personlige indkomst i 2020 overstiger 800.000 kr., skal der ske tilbagebetaling af kompensation med renter. Du kan finde ansøgningsvejledningen her virksomhedsguiden.dk.
 • Øgning af kompensationsgrad og ansøgning om udvidet periode, sker ved genansøgning på virksomhedsguiden.dk.

Ansøgning og dokumentation

 • Ansøgning sker via virksomhedsguiden.dk.
 • Ansøgningen sker digitalt med begrundelse samt en tro- og loveerklæring.
 • Efterfølgende skal omsætningstabet dokumenteres.
 • Ansøgning for den forlængede periode forventes åbnet ultimo juli/primo august.
 • Ansøgningsfrist 31. august 2020

Revisorbistand

Hvis din ansøgning udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen pålægge dig at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Din revisor kan under alle omstændigheder assistere med ansøgning og efterfølgende hjælp til opgørelse af dokumentationen.

Nyheder og viden

Viden & nyheder

Bliv løbende opdateret med viden, værktøjer og aktuelt nyt til dig og din virksomhed.

Tilmeld dig vores e-nyhedsbrev og få nyheder og relevant viden.

Jeg acceptérer
Vores ydelser
Medarbejdere
140
Kunder
3100
Omsætning
+120 mio
Etableringsår
1986
Vækst pr. år.
10 %
+45 39 53 50 00

info@inforevision.dk

inforevision

Buddingevej 312
2860 Søborg

CVR-nr. 19263096

Genveje