Vi hjælper din virksomhed med korrekt registrering af punktafgifter og – om muligt – at få godtgjort energiafgifterne.

Punkt- og energiafgifter

Danmark er på en lang række områder belastet af punktafgifter og energiafgifter. Formålet er dels at skaffe penge til statskassen, dels at regulere og begrænse visse varer, der påvirker miljø og folkesundhed.

inforevisions assistance og rådgivning på dette område tager sigte på at sikre korrekt registrering og afregning af punktafgifter og – hvis det er muligt – at få godtgjort energiafgifterne.

Vores assistance vedr. punktafgifter og energiafgifter dækker bl.a.:

  • Stillingtagen til afgiftspligt, herunder korrekt registrering for relevante afgifter
  • Opgørelse af punkt- og afgiftsbetalinger
  • Bevillinger, oplagshaver og varemodtager
  • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse
  • Godtgørelse af energiafgifter
  • Optimering af punkt- og afgiftsbetalinger
  • Stillingtagen og assistance til genoptagelse af gamle perioder

Afgift på forbrugsvarer, der sælges videre

Ud el, vand og varme omfatter afgiftspligten også forbrugsvarer som the, kaffe, slik, chokolade, is, cigaretter, øl, vin og spiritus. Det er helt i orden at hente disse varer syd for grænsen til eget forbrug, men sker indkøbet med henblik på videresalg, skal man betale punktafgifter.

+45 39 53 50 00

info@inforevision.dk

inforevision

Buddingevej 312
2860 Søborg

CVR-nr. 19263096