Hvis selskabet ikke foretager en frivillig indbetaling, vil en eventuel restskat blive tillagt en ...
5. januar 2018

Frivillig indbetaling af selskabsskat

Frem til og med 1. februar 2018 er det muligt at foretage frivillig indbetaling af selskabsskat for indkomståret 2017.

Hvis der ikke foretages en frivillig indbetaling, vil en eventuel restskat blive tillagt en rente, som for indkomståret 2017 udgør 3,1%. Det svarer til en rente på ca. 4% før skat.

Hvis der foretages en frivillig indbetaling senest 1. februar 2018, betales der derimod ”kun” et rentetillæg på 0,6%. Det svarer til en rente på ca. 0,8% før skat.

Fordele ved frivillig indbetaling

Har selskabet et indestående, vil det være en fordel at indbetale senest 1. februar 2018 frem for at vente til november 2018 med at betale restskatten.

Hvis selskabet skal låne pengene/trække på en kassekredit, vil det som udgangspunkt kun være en fordel at indbetale, hvis lånet fra 1. februar og frem til 21. november 2018 forrentes med mindre end ca. 3,8% p.a.

Sådan indbetales acontoskat

Husk, at en frivillig indbetaling skal oprettes via TastSelv Erhverv, inden indbetalingen foretages. Ellers returnerer SKAT indbetalingen. Sådan sker Indbetalinger:

  • Log på TastSelv Erhverv
  • Klik på Skat i menuen
  • Klik på Selskabsskat i menuen
  • Klik på Acontoskat
  • Klik på Indberet/ændr ud for den rate, du ønsker at ændre
  • Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i acontoskat
  • Betal derefter over skattekontoen via betalingslinjen, som findes i oversigten under Acontoskat

Mere information

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Kontakt

Bo Sponholtz
Statsautoriseret revisor
T 3953 5033
bsp@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 3953 5047
jpe@inforevision.dk