Fremover vil det i højere grad være bilens forventede værdi ved detailsalg, der skal danne ...
14. januar 2020

Skærpet beskatning af leasede firmabiler

Som en del af finanslovsaftalen for 2020 har regeringen fremsat et lovforslag, der strammer reglerne for beskatning af leasingbiler. Fremover vil det i højere grad være bilens forventede værdi ved detailsalg, der skal danne grundlag for nyvognsprisen og dermed beskatningen. Vedtages lovforslaget, træder reglerne allerede i kraft 1. februar. Læs mere om ændringerne her.

De sidste mange år har leasingselskaberne oplevet en markant og stigende efterspørgsel fra firmabilisterne – ofte på de lidt mere eksklusive personbiler.

En af de helt indlysende årsager til, at mange vælger at lease fremfor at købe firmabiler, har været de gunstige vilkår for at fastsætte beskatningsgrundlaget af medarbejdernes frie biler. Leasingselskaberne har kunnet indregistrere personbilerne til sig selv med tillæg af den lovpligtige minimumsavance.

De nuværende regler bestemmer, at nyvognsprisen er beskatningsgrundlaget for fri bil, når bilen er ny, eller når firmabilen anskaffes eller leases, inden bilen runder 36 måneder. Hidtil har nyvognsprisen været den pris, som en importør eller et leasingselskab har anskaffet bilen til og dermed har angivet ved 1. indregistrering af bilen. Den værdi har således dannet grundlag for beregningen af bilens registreringsafgift.

Leasingselskaberne har oplyst denne nyvognspris til leasingtagerne, der på den baggrund har beskattet deres medarbejdere af dette meget lave og gunstige beskatningsgrundlag. 

Der er ingen tvivl om, at denne fremgangsmåde har skabt utilsigtede fordele for leasingselskaberne, virksomhederne og deres medarbejdere, som har været beskattet af fri bil.   

Reglerne fra den 1. februar 2020

Det nye lovforslag, L91, skal sikre, at der ved beskatningen af fri bil tages højde for den højere værdi, som en genberegnet afgiftspligtig værdi er udtryk for.

I praksis er det i dag leasingselskaberne, der oplyser leasingtager (arbejdsgiver) om det aktuelle beskatningsgrundlag (værdien af fri bil), som anvendes til beskatning af medarbejderne, da kun importøren/ leasingselskaberne ligger inde med disse oplysninger.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget skal leasingselskaberne i fremtiden også opgøre og oplyse leasingtager (arbejdsgiver) om den genberegnede værdi, hvis den fører til et højere beregnings- og beskatningsgrundlag.

Lidt firkantet sagt må det fremover forventes at blive sådan, at det er bilens forventede værdi ved detailsalg, der skal danne grundlag for nyvognsprisen. Det skal således ikke længere være nyvognsprisen ved 1. indregistrering, der skal danne grundlag for beregningen af fri bil. I hvert fald ikke, hvis værdien ikke svarer til den værdi, som en slutbruger må forvente at skulle betale hos en forhandler, når slutbrugeren erhverver køretøjet som nyt.

Vi må fremover forvente et højere beskatningsgrundlag for fri bil på leasede firmabiler indenfor de første 36 mdr. regnet fra 1. indregistrering.

Såfremt leasingaftalen vil løbe udover 36 mdr. regnet fra bilens 1. indregistrering, må lovændringen tilsvarende forventes at få indflydelse på det reducerede beskatningsgrundlag til 75 % af nyvognsprisen for den periode, der ligger udover de 36 mdr.  

De nye regler får kun virkning for kommende leasingaftaler

Regeringen fremsatte forslaget 20. december sidste år som følge af Finanslovsaftalen, og det forventes vedtaget i slutningen af januar 2020. De nye regler får kun virkning for biler, der stilles til rådighed som fri bil første gang fra og med den 1. februar 2020.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Leder af skatteafdelingen                             
Flemming Saabye                                                              
T 39 53 50 38
FSA@inforevision.dk

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T: 39 53 50 05
mic@inforevision.dk