Job & karriere

Hos os er trivsel, motivation og balance mellem arbejde og privatliv nøglebegreber.

Gode rammer og vilkår for medarbejderne er grundlæggende for vores måde at drive virksomhed på. Trivsel, motivation og balancen mellem arbejdsliv og privatliv står højt på agendaen, og mange bliver hos os i lang tid.

Vi har en flad organisationsstruktur med korte kommunikationsveje, og vi er over for hinanden, som vi er over for vores kunder: Professionelle, engagerede, hjælpsomme og uhøjtidelige. Vi synes, det gør vores virksomhed til noget særligt.

Ønsketid skaber balance

Vi respekterer forskelligheder og ønsker at tage hensyn til den enkelte. Derfor har vi bl.a. indført ”ønsketid”, hvor du som medarbejder i høj grad selv kan tilrettelægge din arbejdstid, så du får en rimelig balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Udviklingsmuligheder og gode relationer

I dagligdagen arbejder vi i teams på tværs af organisationen. Det giver den enkelte medarbejder en bred viden, en alsidig referenceramme og gode udviklingsmuligheder.

Desuden har vi fokus på fællesskabet og det sociale liv. Vi gør meget ud af styrke relationerne på tværs i organisationen gennem arrangementer og traditioner, der knytter medarbejderne tættere til hinanden og til inforevision.

Udvikling & uddannelse

Som revisions- og konsulenthus leverer inforevision både klassiske revisionsydelser og specialiseret rådgivning på en lang række forretningsområder i en bred vifte af brancher.

Her er alle en del af et tværfagligt miljø, hvor man som en naturlig del af hverdagen lærer nyt og lærer fra sig. Gennem samarbejde, videndeling og teamstruktur sikrer vi, at du som medarbejder får udfordringer og muligheder, samtidig med at vores kunder får engageret og professionel service og rådgivning.

Personalegoder

Vi arbejder med begrebet ønsketid. Det betyder, at vi så vidt muligt vil søge at efterleve og respektere dine ønsker til arbejdstiden, og hvordan den bedst kan tilrettelægges.

 • Sundhedsforsikring og pension
 • Fleksibel lønpakke
 • Motion og vaccination
 • Fester/arrangementer
 • Hjemmearbejdsplads
 • Omsorgsdage, barnets 2 første sygedage og seniorordning
 • Ønsketid
 • Udviklingssamtaler
 • Frokost & frugt
Læs mere

Personalegoder

Vi arbejder med begrebet ønsketid. Det betyder, at vi så vidt muligt vil søge at efterleve og respektere dine ønsker til arbejdstiden, og hvordan den bedst kan tilrettelægges.

Sundhedsforsikring og pension

Alle medarbejdere i inforevision har en sundhedsforsikring, der er betalt af virksomheden. Forsikringen giver dig de bedste betingelser for hurtig hjælp, hvis du bliver ramt af sygdom og ulykke. I pensionsordningen har vi desuden tilknyttet en uvildig rådgiver, som du kan trække på.

Motion og vaccination

I årets løb betaler inforevision diverse sportsarrangementer for de medarbejdere, der har lyst til at være med. Ønsker du at løbe eller cykle i forbindelse med arbejdet, har vi bade- og omklædningsfaciliteter i Søborg. I efteråret bliver du tilbudt influenzavaccination.

Fester/arrangementer

Hvert år i juni holder vi statusfest, og i december er der julefrokost. Vores personaleforening står bag flere arrangementer i årets løb – fx efterårsfest, påskefrokost, koncerter mv. Derudover har vi teamarrangementer, afdelingsarrangementer og kulturelle fællesarrangementer.

Hjemmearbejdsplads

Alle medarbejdere får udleveret en bærbar PC og har mulighed for at benytte hjemmearbejdsplads.

Omsorgsdage, 2 barn syg dage og seniorordning

Hos os har alle medarbejdere fem omsorgsdage udover den almindelige ferie. Bliver dine mindreårige børn pludselig syge, har du ret til fravær med løn for sammenlagt 2 dage i barnets sygdomsforløb. Alle medarbejdere over 60 år har fem ekstra omsorgsdage.

Ønsketid

Vi arbejder med begrebet ønsketid. Det betyder, at vi så vidt muligt vil søge at efterleve og respektere dine ønsker til arbejdstiden, og hvordan den bedst kan tilrettelægges.

Udviklingssamtaler

Som et led i din personlige og faglige udvikling holder vi hvert år i august- september en længere udviklingssamtale og en opfølgningssamtale om foråret.

Frokost & frugt

Vi har frokostordning med buffet leveret udefra. Den sidste fredag i måneden har vi fællesmøde med fælles frokost, og hver fredag er der lækker morgenbrød. Til hverdag er der frisk frugt i afdelingerne samt fri adgang til te, kaffe og sodavand.

Fleksibel lønpakke

I inforevision har du mulighed for at sammensætte en personlig lønpakke. Ordningen giver mulighed for at konvertere en del af bruttolønnen til udvalgte goder, som bliver trukket fra, før skatten beregnes af din lønudbetaling. Ordningen kan f.eks. omfatte:

 • Erhvervskort/Pendlerkort
 • Bredbånd
 • Telefonabonnement
 • Firmamassage
 • Manuduktionskurser