Gør karriere i inforevision

Gennem samarbejde, videndeling og teamstruktur sikrer vi, at du som medarbejder får udfordringer og muligheder.

Som revisions- og konsulenthus leverer inforevision både klassiske revisionsydelser og specialiseret rådgivning på en lang række forretningsområder i en bred vifte af brancher.

Her er alle en del af et tværfagligt miljø, hvor man som en naturlig del af hverdagen lærer nyt og lærer fra sig. Gennem samarbejde, videndeling og teamstruktur sikrer vi, at du som medarbejder får udfordringer og muligheder, samtidig med at vores kunder får engageret og professionel service og rådgivning.

Mange og alsidige karrieremuligheder

Hos os tager den klassiske revisorkarriere afsæt i enten en HD eller en merkonomuddannelse. Derefter byder inforevision på mange og alsidige muligheder, som vi i fællesskab afklarer og udvikler gennem uddannelse, arbejdsopgaver, afdelingsplacering og samarbejdsrelationer.

Udover en karriere som revisor har inforevision også muligheder indenfor fx erhvervsservice, skat, transaktioner og it.

Har du interesse og flair for ledelse, er der for de mere erfarne også mulighed for at blive ledende medarbejder. Det gælder uanset, om du arbejder som revisor eller i en af vores specialistfunktioner.

Det afgørende er evner og engagement

Vi drøfter løbende dine ønsker, evner og interesser – bl.a. ved dine årlige medarbejderudviklingssamtaler.

Det afgørende er, at du brænder for det, du laver, og at du er faglig kompetent.

En god start

I inforevision gør vi os umage for at sikre, at du som ny medarbejder føler dig værdsat og velkommen og får en god landing på din nye arbejdsplads. Bl.a. bliver du inviteret til to personlige samtaler.

Den første samtale ligger umiddelbart efter din første arbejdsdag, og her snakker vi bl.a. om inforevisions værdier, organisering, indsatsområder og virksomhedens DNA.

Den anden samtale er en opfølgning, der afholdes efter ca. to måneders ansættelse, hvor vi gerne vil høre, hvordan du har oplevet den første tid. Her er nogle af de emner, de to samtaler handler om.

  • Ansættelsesforløb
  • Kontraktforhold
  • Information inden første arbejdsdag
  • Oplevelsen af første arbejdsdag
  • Intro til it-programmer
  • Din kontorplads
  • Opgaver og arbejdsform
  • Lederstruktur
  • Kultur og værdier

MUS og feedback

inforevision bygger på nære og langvarige relationer i forhold til kunderne, men i høj grad også til medarbejderne. Derfor har rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere høj prioritet.

En del af indsatsen er bygget op om årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS-samtaler) som kombineres med løbende feedback. Tilsammen understøtter det både den daglige trivsel og den langsigtede udvikling for den enkelte medarbejder.

Årlige samtaler om din udvikling

MUS-samtalerne er en særlig anledning for leder og medarbejder til at hæve sig op over hverdagen og skue et år frem: Hvilke faglige mål og udfordringer engagerer dig som medarbejder?

Løbende feedback i dagligdagen

Feedback og 1:1 samtaler sikrer derimod den løbende respons i hverdagen. I inforevision arbejder vi med en kultur, hvor både ledere og medarbejdere tager ansvar for at give og efterspørge feedback. Vores erfaring er, at det skaber et arbejdsklima præget af åbenhed, tillid og engagement.

Vi passer godt på relationerne

Vi gør os også umage for at holde kontakten ved lige med medarbejdere, der søger nye udfordringer. Vi holder fratrædelsessamtaler, vi har en alumnigruppe på LinkedIn, og vi arrangerer en event hvert andet år, hvor tidligere og nuværende medarbejdere mødes til fagligt og socialt samvær.

Mød en af dine kollegaer

Mød Shpend der startede i inforevision som trainee, og i dag er statsautoriseret revisor