Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Vi hjælper din virksomhed med at få overblik over punktafgifter, og vi kan assistere med registrering, opgørelse og angivelse af afgifter m.v.

Godtgørelse af energiafgifter

Energiafgifter og godtgørelse af disse

Virksomheder betaler energiafgifter og vandafgifter til de enkelte forsynings- og energiselskaber, når virksomheden køber/forbruger energiprodukter til fx elektricitet, naturgas, olie og vand m.v.

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt nogle af afgifterne til visse formål, som kort er beskrevet nedenfor.

Afgifterne fremgår af den faktura virksomheden modtager fra forsynings- og energiselskaberne. Er du momsregistreret, kan du få godtgjort nogle af afgifterne, når du bruger energiprodukter eller vandet til visse formål. Godtgørelsen sker via momsindberetningen.

Er du ikke momsregistreret, kan du ikke få godtgjort energiafgifterne.

Betingelser for godtgørelse af elektricitet er som hovedregel, at;

  • virksomheden har fradrag for momsen af energiudgifterne
  • virksomheden selv forbruger energien
  • forbruget af elektricitet anvendes til såkaldt procesformål, hvilket eksempelvis omfatter belysning, computere, kaffemaskiner, køleskabe og printere m.v.

Der kan kun ske delvis godtgørelse af elektricitet til komfortkøling og -varme. Komfortkøling dækker over køling fra airconditionanlæg i butikker og kontorer. Altså køling, der alene sker for at skabe en temperatur, der er passende for de ansatte og for kunderne. Elektricitet anvendt til både procesformål og komfortformål skal derfor måles eller fordeles efter særlige metoder.

En udlejer er således ikke berettiget til godtgørelse, når elektriciteten og vandet er forbrugt af lejeren. Afgifterne skal i stedet viderefaktureres til lejeren, hvorefter lejeren eventuelt selv kan få godtgjort disse

For så vidt angår godtgørelse af vandafgift stilles der ikke krav til benyttelsen af vandet. Her har momsregistrerede virksomheder en generel adgang til godtgørelse.

Godtgørelse af brændsler

Når virksomheden bruger olie, flaskegas, naturgas, bygas eller kul i den momsregistrerede virksomhed, kan virksomheden som hovedregel ikke få godtgjort afgifterne. Dette omfatter eksempelvis opvarmning af lokaler, varmt vand eller komfortkøling m.v. samt motorbrændstof.

Landbrug, gartneri, fiskeri og lignende erhverv kan dog godt få godtgjort en del af energiafgifterne.

Hvis du bruger produkterne til andre formål i din momsregistrerede virksomhed, for eksempel gas til madlavning i din restaurant, kan du som hovedregel få godtgjort en del af energiafgifterne hertil. Du skal selv beregne beløbet ud fra energiafgiften på fakturaen. Spørg os gerne til råds, hvis du er i tvivl.

Inforevision har stor erfaring med håndtering af reglerne for godtgørelse af energiafgifter. Vi kan derfor være behjælpelige med afklaring af reglerne for, hvorvidt jeres virksomhed er berettiget til godtgørelse af energiafgifter. Vi kan desuden assistere med beregning og opgørelse af beløbene, ligesom vil kan være behjælpelige til at søge genoptagelse for de seneste 3 år, i det omfang jeres virksomhed ikke har fået godtgjort energiafgifter i tilstrækkeligt omfang. 

Genveje