Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Se de aktuelle skattesatser.

Skattesatser 2022/2023

Her er de mest almindelige satser og beløbsgrænser, som du skal bruge i forbindelse med opgørelse af skattepligtig indkomst eller skatteberegning.

2023 2022
Fri telefon 3.100 kr. 3.000 kr.
Bagatelgrænse for personalegodebeskatning, lønmodtagere (visse personalegoder af hensyn til arbejdet) 6.700 kr. 6.600 kr.
Bagatelgrænse for personalegoder 1.300 kr. 1.200 kr.
Fagforening, maksimalt ligningsmæssigt fradrag 6.000 kr. 6.000 kr.
Rejsegodtgørelse kr. pr. døgn til kost 555 kr. 539 kr.
Rejsegodtgørelse kr. pr. døgn til logi 238 kr. 231 kr.
Rejsegodtgørelse kr. pr. døgn, småfornødenheder (25 % godtgørelse) 138,75 kr. 134,75 kr.
Rejsegodtgørelse/loft over fradrag (hvis rejsegodtgørelserne ikke udbetales) 30.500 kr. 29.600 kr.
Kørselsgodtgørelse til og med 20.000 km. om året pr. km. 3,73 kr. 3,51 kr. / Fra 1. maj: 3,70 kr.
Kørselsgodtgørelse over 20.000 km. om året pr. km. 2,19 kr. 1,98 kr. / Fra 1. maj: 2,17 kr.
Cykel/knallert kørselsgodtgørelse 0,61 kr. 0,55 kr.
Befordringsfradrag de første 24 km. 0,00 kr. 0,00 kr.
Befordringsfradrag fra 24 km til 120 km. 2,19 kr. 2,16 kr.
Befordringsfradrag ud over 120 km. 1,10 kr. 1,08 kr.
Gaver til almenvelgørende institutioner 17.700 kr. 17.200 kr.
Håndværkerfradrag – ”grønne” håndværksydelser mv. (forventes afskaffet pr. 1. april 2022 jvf. finanslovsaftale) Afskaffet 12.500 kr.
Håndværkerfradrag – serviceydelser 6.600 kr. 6.400 kr.
Maksimum for indskud på alderspension (ingen fradragsret) 5.700 kr. 5.500 kr.
Maksimum for indskud på ratepension og ophørende livrente (efter AM-bidrag) 60.900 kr. 59.200 kr.
Livsvarig livrente – arbejdsgiverordning Ubegrænset Ubegrænset
Livsvarig livrente – privat ordning, opfyldningsfradrag (engangsindskud) 56.100 kr. 54.500 kr.
Livsvarig livrente – privat ordning, 10 års binding Ubegrænset Ubegrænset
Grænse for overførsel af overskud af virksomhed til medarbejdende ægtefælle 262.500 kr. 255.000 kr.
Småanskaffelser, straksafskrivning 30.700 kr. 31.000 kr.
Grænse for afgiftsfrie gaver til nære familiemedlemmer 71.500 kr. 69.500 kr.
Grænse for afgiftsfrie gaver til svigerbørn 25.000 kr. 24.300 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver - skattefri 900 kr. 900 kr.
Personfradrag (fra 18 år) 48.000 kr. 46.600 kr.
Personfradrag (under 18 år) 38.400 kr. 37.300 kr.
Beskæftigelsesfradrag 10,60 % / max. 45.600 kr. 10,65 % / max. 43.500 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere 6,25 % / max. 24.400 kr. 6,25 % / max. 23.700 kr.
Jobfradrag 4,50 % / max. 2.700 kr. 4,50 % / max. 2.700 kr.
Pensionsfradrag, mere end 15 år til pension 12 % / max. 9.348 kr. 12 % / max. 9.072 kr.
Pensionsfradrag, mindre end 15 år til pension 32 % / max. 24.928 kr. 32 % / max. 24.192 kr.
Bundskat 12,09 % 12,09 %
Topskat 15 % 15 %
Topskat, bundfradrag efter fradrag af evt. AM-bidrag 568.900 kr. 552.500 kr.
Topskat, inkl. AM-bidrag 618.370 kr. 600.543 kr.
Marginalskatteprocent, skrå skatteloft 52,07 % 52,07 %
Skatteloft, kapitalindkomst, ekskl. kirkeskat 42 % 42 %
Arbejdsmarkedsbidrag 8 % 8 %
Aktieindkomst 42 % ved beløb over 58.900 kr. (117.800 kr. for ægtefæller) 42 % ved beløb over 57.200 kr. (114.400 kr. for ægtefæller)
Aktieindkomst 27 % ved beløb over 58.900 kr. (117.800 kr. for ægtefæller) 27 % ved beløb op til 57.200 kr. (114.400 kr. for ægtefæller)
Firmabil, procent af anskaffelsessum, der ligger under eller er 300.000 kr. 23,5 % 24 %
Firmabil, procent af anskaffelsessum, der ligger over 300.000 kr. 21,5 % 21 %
Firmabil, miljøtillæg (tillægges værdien af fri bil) 450 % 350 %
Ejendomsværdiskat, procent af ejendomsværdi, der ligger under 3.040.000 kr. 0,92 % 0,92 %
Ejendomsværdiskat, procent af ejendomsværdi, der ligger over 3.040.000 kr. 3 % 3 %
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 6.700 kr. 6.600 kr.

Mere information

Hvis du har spørgsmål til satserne, er du velkommen til at kontakte inforevisions afdeling for skat, moms og afgifter. Du kan læse mere om os her.
 
Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye 
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk
 
Jannik Petersen
Skatterådgiver
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk
 

Genveje