Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Se de aktuelle skattesatser.

Skattesatser 2021/2022

Her er de mest almindelige satser og beløbsgrænser, som du skal bruge i forbindelse med opgørelse af skattepligtig indkomst eller skatteberegning.

2022 2021
Fri telefon 3.000 3.000
Bagatelgrænse for personalegodebeskatning, lønmodtagere (visse personalegoder af hensyn til arbejdet) 6.600 6.500
Bagatelgrænse for personalegoder 1.200 1.200
Fagforening, maksimalt ligningsmæssigt fradrag 6.000 6.000
Rejsegodtgørelse kr. pr. døgn til kost 539 532
Rejsegodtgørelse kr. pr. døgn til logi 231 228
Rejsegodtgørelse kr. pr. døgn, småfornødenheder (25 % godtgørelse) 134,75 133
Rejsegodtgørelse/loft over fradrag (hvis rejsegodtgørelserne ikke udbetales) 29.600 29.300
Kørselsgodtgørelse til og med 20.000 km. om året pr. km. Før 1. maj 2022: 3,51 / Fra 1. maj 2022: 3,70 3,44
Kørselsgodtgørelse over 20.000 km. om året pr. km. Før 1. maj 2022: 1,98 / Fra 1. maj 2022: 2,17 1,90
Cykel/knallert kørselsgodtgørelse 0,55 0,54
Befordringsfradrag de første 24 km. 0,00 0,00
Befordringsfradrag fra 24 km til 120 km. 2,16 (Ny sats - gælder for hele indkomståret 2022) 1,90
Befordringsfradrag ud over 120 km. 1,08 (Ny sats - gælder for hele indkomståret 2022) 0,95
Gaver til almenvelgørende institutioner 17.200 17.000
Håndværkerfradrag – ”grønne” håndværksydelser mv. (forventes afskaffet pr. 1. april 2022 jvf. finanslovsaftale) 12.500 25.000
Håndværkerfradrag – serviceydelser 6.400 25.000
Maksimum for indskud på alderspension (ingen fradragsret) 5.500 5.400
Maksimum for indskud på ratepension og ophørende livrente (efter AM-bidrag) 59.200 58.500
Livsvarig livrente – arbejdsgiverordning Ubegrænset Ubegrænset
Livsvarig livrente – privat ordning, opfyldningsfradrag (engangsindskud) 54.500 53.800
Livsvarig livrente – privat ordning, 10 års binding Ubegrænset Ubegrænset
Grænse for overførsel af overskud af virksomhed til medarbejdende ægtefælle 255.000 252.000
Småanskaffelser, straksafskrivning 31.000 30.700
Grænse for afgiftsfrie gaver til nære familiemedlemmer 69.500 68.700
Grænse for afgiftsfrie gaver til svigerbørn 24.300 24.000
Julegaver fra arbejdsgiver - skattefri 900 900
Personfradrag (fra 18 år) 46.600 46.700
Personfradrag (under 18 år) 37.300 36.900
Beskæftigelsesfradrag 10,65 % (max. 41.600) 10,60 % (max. 40.600)
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere 6,25 % (max. 23.700) 6,25 % (max. 23.400)
Jobfradrag 4,50 % (max. 2.700) 4,50 % (max. 2.600)
Pensionsfradrag, mere end 15 år til pension - 12 %, men max.: 9.072 8.964
Pensionsfradrag, mindre end 15 år til pension - 32 %, men max.: 24.192 23.904
Bundskat 12,10 % 12,09 %
Topskat 15,0 % 15,0 %
Topskat, bundfradrag efter fradrag af evt. AM-bidrag 552.500 544.800
Topskat, inkl. AM-bidrag 600.544 592.174
Marginalskatteprocent, skrå skatteloft 52,07 % 52,06%
Skatteloft, kapitalindkomst, ekskl. kirkeskat 42 % 42 %
Arbejdsmarkedsbidrag 8,00 % 8,00 %
Aktieindkomst 42,00 % ved beløb over 57.200 kr. (114.400 kr. for ægtefæller) 42,00 % ved beløb over 56.500 kr. (113.000 kr. for ægtefæller)
Aktieindkomst 27,00 % ved beløb op til 57.200 kr. (114.400 kr. for ægtefæller) 27,00 % ved beløb op til 56.500 kr. (113.000 kr. for ægtefæller)
Firmabil, procent af anskaffelsessum, der ligger under eller er 300.000 kr. 24,00 % 1. halvår: 25,00 % / 2. halvår: 24,5 %
Firmabil, procent af anskaffelsessum, der ligger over 300.000 kr. 21,00 % 1. halvår: 20,00 % / 2. halvår: 20,5 %
Firmabil, miljøtillæg (som tillægges værdien af fri bil) 350 % 1. halvår: 150 % / 2. halvår: 250 %
Ejendomsværdiskat, procent af ejendomsværdi, der ligger under 3.040.000 kr. 0,92 % 0,92 %
Ejendomsværdiskat, procent af ejendomsværdi, der ligger over 3.040.000 kr. 3,00 % 3,00 %
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 6.600 6.500

Mere information

Hvis du har spørgsmål til satserne, er du velkommen til at kontakte inforevisions afdeling for skat, moms og afgifter. Du kan læse mere om os her.
 
Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye 
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk
 
Jannik Petersen
Skatterådgiver
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk
 
Elisabeth Toft
Skatterådgiver
T 39 53 50 16
elt@inforevision.dk
 

Genveje