Revisor

Vi søger revisorer, der kan yde en kompetent og helhedsorienteret rådgivning. Du bliver en del af et hus med en høj faglighed og en sund kultur, hvor balance mellem arbejdsliv og privatliv er i højsædet.

Revisions- og konsulenthus med høj faglighed og en sund kultur

Som vores nye revisor bliver du en del af et hus fyldt med dygtige medarbejdere, høj energi og en udpræget arbejdsglæde, der gør, at vi arbejder godt sammen på tværs af specialer.

Hovedparten af vores kunder er ejerledede SMV-virksomheder. Vi har derfor stor erfaring med at varetage ejerens såvel som virksomhedens interesser. Det betyder, at man som revisor forventes at levere en helhedsorienteret rådgivning relateret til revision, regnskab og skat supporteret af husets øvrige specialer.

Med direkte reference til den ansvarlige partner i afdelingen, varetager du således følgende ansvarsområder:

  • Grundydelse i revision og regnskab herunder risikovurdering og fastsættelse af instrukser
  • Rådgivning i forbindelse med ad hoc spørgsmål fra kunderne
  • Proaktiv indsats på nye lovgivningskrav rettet mod egen kundeportefølje

I forlængelse af ovenstående bidrager du med en opsøgende og udviklende tilgang til egne opgaver, ligesom du er nysgerrig på vores produkter og forretningsområder. Dette indebærer ligeledes vores egenudviklede it-systemer, der er tilpasset vores services, og som er implementeret bredt i organisationen.

Vi prioriterer efteruddannelse og dygtiggørelse højt. Kvalitet og service baserer sig på veluddannede medarbejdere i en homogen og velstruktureret organisation, kombineret med et stærkt netværk af mangeårige samarbejdspartnere.

Dygtige Revisorer med erfaring fra SMV-segmentet

Vi ønsker os nye, dygtige kolleger, der repræsenterer relevant erfaring fra SMV-segmentet i et lignende setup, herunder min. tre års erfaring efter endt uddannelse. Du har således tidligere været beskæftiget i et andet revisions/konsulenthus med varetagelse af egen portefølje af SMV-kunder. I forlængelse heraf har du leveret grundydelser inden for revision og regnskab såvel som bistået med alle de ad hoc spørgsmål, som kunderne måtte have.

Du kommer formentlig med en HD i Regnskab og Økonomistyring, men du kan også være i gang med cand.merc.aud. Vigtigst er imidlertid, at du har lyst til at udvikle dig i et fagligt og socialt hus.

På det personlige plan er du proaktiv med et stort overblik og et skarpt øje for detaljen. Det falder dig naturligt at tage ansvar, ligesom du naturligt opnår en høj grad af tillid blandt kunder såvel som kolleger. Du er forandringsparat og empatisk med veludviklede sociale kompetencer, ligesom du fordrer en god og direkte kultur, hvor man taler åbent og ærligt med hinanden.

Søg stillingen

Ansøgningsfrist:Snarest muligt

Søg stillingen

Del opslaget

Ledige stillinger